0.5 C
Tuzla
07.12.2023.

​Tužioci u BiH razmatrali izazove u procesuiranju predmeta trgovine ljudima i ratnih zločina

Stručno savjetovanje tužilaca, koje je zbog pandemije održano u online formatu 8. i 9. oktobra 2020. godine, okupilo je oko 150 tužilaca, sudija i drugih stručnih radnika iz oblasti krivičnog pravosuđa koji su učestvovali u različitim panel diskusijama o krivičnim stvarima.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) je podržala organizaciju dvije panel diskusije o procesuiranju predmeta u vezi sa trgovinom ljudima i ratnim zločinima. Paneli su bili prilika za tužioce i eksperte da razgovaraju o aktuelnim pitanjima i podijele iskustva u tim oblastima.

„Borba protiv trgovine ljudima je jedan od OSCE-ovih prioriteta, pošto trgovina ljudima pogađa praktično sve države članice OSCE-a, bilo kao države porijekla, tranzita ili odredišta. Ovaj moderni oblik ropstva predstavlja uvredu za ljudsko dostojanstvo i često uključuje psihološki teror i fizičko nasilje. Ljudska prava žrtava trgovine ljudima trebaju biti u središtu svih napora usmjerenih ka borbi protiv trgovine ljudima, krivičnom gonjenju trgovaca ljudima i osiguravanju pravnih lijekova za žrtve trgovine ljudima“, rekao je Boris Topić, službenik za borbu protiv trgovine ljudima u Misiji OSCE-a u BiH.

Diskusija u panelu o ratnim zločinima, organizovanom zajednički sa organizacijom Trial International, se fokusirala na pregled ostvarenog napretka i izazove sa kojima se pravosuđe Bosne i Hercegovine još suočava u procesuiranju predmeta ratnih zločina, naročito kada je u pitanju prenošenje vođenja postupaka u skladu sa ciljevima Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Takođe je razgovarano o pravnim i proceduralnim izazovima u procesuiranju i donošenju presuda u predmetima seksualnog nasilja u ratu, kao i žalbenim postupcima u vezi sa ovom vrstom krivičnih djela.

Šeila Heljić, predsjednica Udruženja tužilaca FBiH izjavila je: „Stručno savjetovanje tužilaca postalo je jedna od najvažnijih prilika za obuku tužilaca i ostalih profesionalaca u krivičnom pravosuđu. Stručno savjetovanje i panel diskusije pružaju učesnicima uvid u trenutno stanje u ovoj oblasti i omogućavaju razmjenu iskustava. Kontinuirana obuka je od presudne važnosti za jačanje kapaciteta sektora krivičnog pravosuđa, uključujući efikasno procesuiranje predmeta trgovine ljudima i ratnih zločina.“

Panel diskusiju o trgovini ljudima su zajednički podržali Misija OSCE-a u BiH, entitetski centri za edukaciju sudija i tužilaca, USAID BiH putem Misije Međunarodne organizacije za migracije u BiH, zajednički projekt Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility“, Ambasada SAD-a i Ured Ministarstva pravde SAD-a za razvoj kapaciteta, pomoć i obuku tužilaštava u inostranstvu i Međunarodni forum solidarnosti-Emmaus.

Vezane vijesti

TUZLA