12. decembar proglašen Danom nauke u FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U znak sjećanja na dan kada je 1975. godine Vladimiru Prelogu uručena Nobelova nagrada za hemiju, te u znak pijeteta prema ovom eminentnom bosanskohercegovačkom naučniku, 12. decembar obilježavat će se kao Dan nauke u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH je prihvatila inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o proglašenju Dana nauke u Federaciji BiH.

Vlada je ovaj datum izabrala cijeneći ukupni naučni angažman ovog velikog istraživača i njegovu stalnu borbu za afirmaciju i dignitet nauke, te činjenicu da Bosna i Hercegovina nema datum na koji bi simbolično bio obilježavan doprinos bh. naučnika naučno­tehnološkom razvoju na domaćem i međunarodnom planu.

Profesor Prelog rođen je u Sarajevu 23. jula 1906. godine. Školovao se u rodnom gradu, te u Zagrebu i Osijeku. Univerzitetsko obrazovanje, te doktorat u oblasti hemije stekao je u Češkoj. Kao profesor i istraživač djelovao je u Zagrebu i Cirihu. Bio je član mnogih akademija nauka, između ostalih i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, te počasni doktor brojnih univerziteta u svijetu.

Dao je veliki doprinos istraživanju heterocikličnih spojeva, poput alkaloida i antibiotika. U središtu njegovog interesovanja bila je stereohemija molekula, odnosno njihova prostorna građa. U oblast prirodnih nauka je uveo pojam hemijske topologije za područje hemije koje se bavi geometrijskim svojstvima molekula.

Značajne rezultate postigao je u analizi strukture i sintezi mnogih organskih spojeva. Za svoj naučni rad dobio je niz nagrada i priznanja, među kojima posebno mjesto zauzima Nobelova nagrada za dostignuća u području hemije, koja mu je uručena 12. decembra 1975. godine. Umro je u Cirihu 7. januara 1998. godine.