12 miliona KM kreditnih plasmana za zapošljavanje

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada FBiH dala je saglasnost na Odluku o usvajanju Programa kreditnih plasmama za podsticaj zapošljavanju i održavanju zaposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, koju je donio Upravni odbor Zavoda. Korisnici kredita mogu biti pravne i fizičke osobe registrovane na području Federacije BiH i Distrikta Brčko BiH. To mogu biti i pravne i fizičke osobe registrovane i sa sjedištem u Republici Srpskoj, ali isključivo ako je u pitanju zapošljavanje povratnika u ovaj entitet.

“Radi se o 12 miliona maraka koja se stavljaju na raspolaganje i mogućnosti i želja je da u što većem obimu bude obuhvaćemo što više kategorija. U okviru ovog programa je da se obezbijede nova zapošljavanja u određenim sektorima. Konktretno u privredi, metalnoj industriji, građevinarstvu, drvnoj industriji, proizvodnji kože, tekstila i zanatskih usluga.”, kazao je Vesko Drljača, ministar rada i socijalne politike FBiH.