15 miliona KM za stambeno zbrinjavanje mladih

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Budžetom FBiH za 2020. godinu za provedbu Zakona o pravima demobilisanih branitelja i članova njihovih porodica planirana je – novčana egzistencijalna naknada u iznosu od 50 miliona KM.
Za provedbu Zakona o zaštiti porodica s djecom planirano je 20 miliona KM, a za nastavak sufinansiranja kreditne linije putem Union banke za stambeno zbrinjavanje mlađe kategorije stanovništva ponovo 15 miliona KM. Dakle, Vlada Federacije BiH, nakon višestrukih pozitivnih rezultata ove kreditne linije, nastavlja pomagati stambeno zbrinjavanje mladih u Federaciji BiH. U 2018. i 2019. godini iz budžeta federalne vlade do sada je za kreditnu liniju stambenog zbrinjavanja mladih izdvojeno 25 miliona KM.