591 hiljada KM za adaptaciju i rekonstrukciju Centra za autizam Tuzla

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Građevinski radovi na Centru za autizam u narednim mjesecima bit će privedeni kraju, poručeno je sa današnje sjednice Vlade TK. Garant da će biti tako jeste povećanje iznosa planiranih sredstava. Naime, Sporazumom o načinu realizacije projekta izgradnje Centra za autizam bilo je planirano ukupno 300 hiljada KM za prvu i drugu fazu izgradnje. Sada je
za drugu fazu izgradnje odobreno znatno više novca…

”Mi smo potpisali sporazum kao ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u ime Vlade TK sa Udruženjem roditelja djece-osoba sa autizmom URDOSA gdje smo danas dali saglasnost na iznos od 591 hiljadu KM koja su predviđena za završetak radova Centar za autizam. Mi ćemo u dosta kratkom periodu, radimo sa projektantima i mijenjamo stolariju, a do polovine maja ćemo raspisati javni poziv za završetak Centra za autizam što se tiče samih građevinskih radova.”, rekao je Admir Hrustanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Osim znatno većeg izdvajanja za Centar za autizam, Vlada Tuzlanskog kantona planirala je izdvojiti 480 hiljada KM za podršku povratnicima.

”Što se tiče programa raspodjele sredstava… Prvi dio u iznosu 200 hiljada KM planirano je za pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potrebe za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima. U iznosu od 260 hiljada KM planirao je za pomoć fizičkim i pravnim licima za povratak i 20 hiljada KM za sufinansiranje troškova readmisije ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji.”, dodao je Hrustanović.

Također, Vlada Tuzlanskog kantona zbog trenutnog stanja izazvanog korona virusom razmatrala je i kako pomoći i olakšati privrednim subjektima. Zbog toga je Vlada odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu u iznosu od 2,6 miliona maraka.

”Sa ove pozicije ministarstvo može krenuti u izbor banaka za dodjelu beskamatnih sredstava za privredne subjekte u našem kantonu. Prvobitna izjava je bila da osiguramo 100 miliona KM za beskamatnu kreditnu liniju, mi bi dali subvenciju za kamatu, a korisnici bi ustvari samo plaćali ona sredstva koja povuku.”, dodao je Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Ova sredstva bit će stavljena na raspolaganje privrednim subjektima Tuzlanskog kantona, poručeno je sa današnje sjednice Vlade kantona, kako bi se značajno ublažile negativne posljedice izazvane pandemijom korona virusa.