60 godina Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Devet stotina pacijenata na godišnjem nivou zbog raznih povreda ili nakon operacija kao dio postoperativnog procesa prođe kroz Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Njima na usluzi je više od 70 zaposlenih u Klinici, koji uz redovnu edukaciju i praćenje svjetskih trendova u oblasti rehabilitacijske medicine daju maksimum znanja i iskustva kako bi oporavak protekao u što boljem redu i na zadovoljstvo krajnih korisnika, pacijenata. Mjesečno kroz rad na drugim klinikama UKC-a Tuzla obrade do tri stotine hospitaliziranih pacijenata.

“Preokret u rehabilitaciji je nastao 2009. godine kada smo uselili u našu Plavu bolnicu gdje smo dobili funkcionalni dio u kojem možemo pružati najsavremenij eusluge iz fizikalne medicine i rehabilitacije. MI imamo 2000 metara kvadratnih funkcionalnog prostora gdje naši pacijenti dobijaju svoje terapije.”, rekao je prim.dr. Emir Halilbegović, načelnik Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC-a Tuzla.

Mada prema rezultatima rada imaju itekako razloga za pohvalu, posebno su ponosni na rad sa neurorizičnom djecom. Među faktorima rizika su prerani i otežani porođaj, niska porođajna težina djeteta, APGAR manji od 7, višeplodne trudnoće i zdravstveno stanje novorođenčeta. Upravo na tom polju ogleda se najveća snaga zbog čega žele postati referentni centar za rehabilitaciju neurorizične djece.

“Mislim da imamo kompletan tim za habilitaciju. Od fizijatra koji učestvuje u timu, tu su dva ljekara koja su educirana za rad sa djecom, fizioterapeute, somatopeda, logopeda i naravno po potrebi specijaliste kao što su dječiji ortopedi, neurohirurzi i neuropedijatri koji nam pomažu u kompletnoj rehabilitaciji djece.”, dodala je prim. doc. dr. Azra Delalić, šefica Odjeljenja za rehabilitaciju djece.

Rehabilitacijska medicina u UKC-u Tuzla ne bi opstala ni napredovala ovih 60 godina, da nije timskog rada, saradnje doktora i fizioterapeuta.
“Cilj nam jeste zajednički, povećati nezavisnost i funkcionalnu sposobnost pacijenta, profesionalno ponovo osposobiti i socijalno reintegrirati. Da bi sve ovo postigli mora se naše osoblje edukovati. Kako naše medicinsko osoblje, tako i doktori i fizioterapeuti.”, istakla je dipl. med. sestra Vesna Keranović, glavna sestra na Klinici.

Svoje rezultate rada kontinuirano pokazuju kako unutar, tako i van granica naše zemlje. Mada im ne nedostaje opreme i educiranosti žele i dalje pratiti svjetske trendove u rehabiltacijskoj medicini, uvoditi nove metoda poput neurorehabilitacije putem robotike.