15.5 C
Tuzla
03.10.2022.

833. godine od donošenja Povelje Kulina bana

“Ja, ban bosanski Kulin, obećavam Tebi kneže Krvašu i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka. I pravicu držati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem živ”.

Ovim riječima starobosanskog narodnog jezika, napisanim na bosančici, počinje najstariji pronađeni i očuvani bosanski državni dokument, Povelja Kulina bana koju je ban potpisao na današnji dan 1189 godine.

Ugovorom je Ban Kulin dopustio Dubrovčanima slobodno trgovanje po Bosni. To je prvi i najstariji pravni dokument u cijelome južnoslavenskom svijetu koji je pisan na papiru sa posebnim jezičnoizražajnim i kulturnohistorijskim vrijednostima. Nastala je u vrijeme kada se srednjovjekovno bosansko kraljevstvo počinje oblikovati u državnu strukturu nalik onima koji je okružuju i kada se bosanski vladari pokušavaju na aktivniji način uključiti u političke procese vremena.

“Napisana je na bosančici to još jednom govori o državotvornosti i postojanju rane feudalne države Bosne. Znači jezik, teritorija, stanovništvo i suverena vlast, to drži i danas savremenu državu i i teroriji državi prava to i predstavlja državu. Ovaj dokument je na autetičnoj bosančici, što potvrđuje da je Bosna bila suverena država i jedna od najstarijih država na ovom prostoru”, kazao je Izudin Hasanović, profesor na Pravnom fakultetu UNTZ.

Prema riječima prof. Hasanovića, ovaj datum je potrebno obilježavati i zbog člana 1. Ustava BIH u kome se kaže da Republika BIH nastavlja svoje postojanje i kontinuitet, kao hiljadugodišnja država, a ne da je nastala potpisivanjem Dejtonskog mirovng sporazuma.

“Da ne bi prisvajali bana jedna ili druga strana, što se često dešava on je bio bosanski ban i za vrijeme njegove vladavine od 24 godine, perioda mira Bosna i Hercegovina je doživjela procvat i ekonomski i politički i kulturni i bila je ona izreka od Kulina bana i njegovih dobrih dana i to je jedini vladar u hiljadugodišnojoj istoriji čiji je slogan ostao i ponavlja se”, navodi Hasanović.

Profesor Hasanović ističe da ovom datumu treba posvetiti posebnu pažnju i učiniti sve napore da se proglasi državnim praznikom.

Ovaj praznik treba da bude upisan zlatnim slovima da se svi sa njim ponosimo bez obzira na politička, vjerska nacionalna, socijalna, kulturna i druga opredjeljenja i da ga djeca izučavaju u školama širom BIH”, rekao je Izudin Hasanović, profesor na Pravnom fakultetu UNTZ.

Povelja Kulina bana očuvana je u tri primjerka; dva se nalaze u Dubrovačkom arhivu u Dubrovniku, a treći primjerak, ukraden u 19. stoljeću dnas se nalazi u Sankt- Petesburgu. Mnogi smatraju da je to orginal među poznatim primjercima. Bosna i Hercegovina je uputila zahtjev za njen povratak,ali je Rusija odbila zahtjev smatrajući, kako je taj primjerak Povelje Kulina bana po svim pravnim uzusima njihovo vlasništvo.

POSLJEDNJE DODANO