Aerozagađenje u Tuzli: Povećan broj pacijenata, Vlada TK formirala Komisiju

     

Kvalitet zraka, aerozagađenje u Tuzli i drugim gradovima i Općina u TK tiču se svih nas. U primarnim, sekundarnim i ustanovama tercijarnog nivoa zaštite, domovima zdravlja i UKC-u Tuzla povećan je broj pacijenata koji se javljaju zbog respiratornih bolesti, a vremenska prognoza bez vjetra podrzumijeva veću brigu kako lokalnih tako i kantonalnih vlasti. Iz Gradske uprave Tuzla naveli su da se Tuzla sa problemom aerozagađenja bori skoro pedeset godina, kvalitet zraka ugrožavaju i individualna ložišta, sve veći broj automobila, kao i kotlinska klima pogodna za temperaturne inverzije. Istakli su da je lokalna vlast Tuzle uradila na rješavanju problema aerozagađenja više od bilo koje lokalne vlasti u BiH.

– U Tuzli je više od 55% domaćinstava na sistemu daljinskog grijanja. Najviše u BiH. Preko 80 % ukupne površine poslovnih prostora koristi daljinsko grijanje ili toplotne pumpe.

– U zadnjih petnaest godina izgrađeno je više od 110 kilometara mreže daljinskog grijanja.

– Od 2017. godine, za građane, cijena priključivanja na daljinsko grijanje je dva do tri puta niža od ranije cijene. Do sada je oko 210 individualnih objekata u Bukinju i Šićkom Brodu priključeno na daljinsko grijanje, a u toku je rješavanje zahtjeva za još oko 100 objekata. Oko 90 individualnih objekata u drugim mjesnim zajednicama je dobilo besplatne priključke do zida objekta.

– U toku je proširenje toplovodne mreže iz centralne toplinske podstanice Kula, toplifikacija naselja Batva, MZ Brčanska Malta, ulica Strajka Mitrovića i Slavka Mičića

  • Osim širenja mreže toplifikacije, od 2019. godine, u 2019. godine, vlasnici objekata na ime subvencije mogu dobiti do 5.000 KM, i to je najveći iznos koji jedna lokalna samouprava u BiH svojim građanama dodjeljuje za toplotne pumpe i utopljavanje zgrada, a radi eliminisanja peći na fosilna goriva. U 2019. je pristiglo je ukupno 99 prijava za korištenje ovih subvencija. U Budžetu Grada za 2020. godinu planiran je veći iznos sredstava za navedene subvencije.

Sve do sada urađeno dovodi do postepenog, sporog, ali ipak mjerljivog poboljšanja kvaliteta zraka u Tuzli, u odnosu na druge gradove i općine u BiH. To nije dovoljno i zrak neće biti kvalitetan sve dok se svi odgovorni i nadležni ne uključe u rješavanje ovog velikog problema, istaknuto je iz gradske uprave Tuzla. Iz Kantonalne Vlade tvrde da je aerozagađenje kolektivna odgovornost stoga su danas već formirali Komisiju koja će se baviti ovom problematikom.

Evo upravo smo danas formirali Komisiju koja će se baviti problemom zagađenja. U tu komisiju su osim ministara ispred resornih ministarstava, i gradonačelnici Tuzle i Živnica i načelnik Općine Lukavac. Tako da vrlo skoro treba da imamo relevantne zaključke koji bi se odnosili i prema TE, ali nije samo termoelektrana zagađviač, tu je i saobraćajno zagušenje mnogo veće,“ rekao je Denijal Tulumović, premijer TK.