Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH ponovo objavila javni poziv za prodaju odmarališta Neum

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH ponovo je objavila javni poziv za prodaju imovine u vlasništvu “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, metodom neposredne pogodbe.

Predmet prodaje su nekretnine – “Odmaralište Neum” u vlasništvu “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo u Neumu sa pripadajućim zemljišnim parcelama, koje se nalaze u KO SP GRADAC, zk. ul. 1730, kč. 2153/2 u naravi kuća i dvorište (hotel), površine 565 m2 i zk. ul. 1728, kč. 2153/5 u naravi Ribarska kuća i dvorište, površine 340 m2.

Početna cijena nekretnine sada je procijenjena 1.859.340, što je za skoro 200.000 KM manja u odnosu na one koja je iznosila javnom pozivu raspisanom u junu, kada je odmaralište zacijenjeno na 2.044.575 KM.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita br. 7, Sarajevo do 07.02.2019. godine do 16:00 sati u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv i šifra predmeta prodaje.

Podsjetimo, isti poziv je bio objavljen u 5. decembra prošle godine, te je poništen nakon samo dva dana, prenosi Akta.

Aukcija za prodaju odmarališta u Neumu održana u julu prošle godine nije uspjela, jer je stigla samo jedna ponuda.

Nekretnina se nalazi na atraktivnoj lokaciji i u ruševnom je stanju.