Agencija za rad i zapošljavanje BiH: Objavljen spisak studenata za ferijalni rad u Njemačkoj

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavijestila je studentice i studente koje/i su podnijele/i prijave za učešće u ferijalnom radu u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta 2019. godine da je izvršena selekcija prijava pristiglih na adresu Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Spisak studentica i studenata čije su prijave proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke možete naći OVDJE.

Napomena: Radne ponude poslodavaca iz SR Njemačke se mogu očekivati tek od aprila. Savezna agencija za rad SR Njemačke će pokušati naći ferijalni posao svim studenticama/studentima, međutim ne može dati garanciju za to (tačka 8. Brošure o ferijalnom radu stranih studenata u Njemačkoj).

Studenticama/studentima čije su prijave proslijeđene na posredovanje skreće se pažnja da se obavezno trebaju upoznati sa sadržajem Brošure o ferijalnom radu stranih studenata u Njemačkoj: Merkblatt – Ferienbeschäftigung in Deutschland für im Ausland immatrikulierte ausländische Studierende, koja sadrži detaljne informacije o ovom programu, tj. uslovima rada, pravima i obavezama studenata, navode iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.