Agencija za ravnopravnost spolova BiH: Trenutna kriza dodatno pogađa žene

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine objavila je saopćenje u kojem ističe da u vremenu bespoštedne borbe protiv pandemije virusa COVID-19 ne smijemo izgubiti iz vida da trenutna kriza dodatno pogađa žene i djevojčice.

U situaciji ograničavanja kretanja i samoizolacije, postiji rizik od povećanja nasilja u porodici. Službe podrške žrtvama, kao što su sigurne kuće, trenutno nailaze na dodatne izazove u svom djelovanju, a postoji opasnost da žrtve iz straha od zaraze, oklijevaju da potraže neophodnu podršku. Zato je sigurnim kućama potrebno pružiti dodatnu podršku, a komšiluk, rodbina i druge građanke i građani mogu imati ključnu ulogu u kontaktiranju policije u slučaju sumnje na opasnost od porodičnog nasilja, posebno u situaciji ako je žrtva onemogućena da se obrati za pomoć, navodi se u saopćenju, koje je objavljeno na www.arsbih.gov.ba.

-Žene su na prvoj liniji zaštite i prevencije od zaraze, a medicinska profesija je, istovremeno, i nedovoljno plaćena i nedovoljno cijenjena. Jedan od malih, ali značajnih načina prepoznavanja ključne uloge žena u borbi protiv pandemije bi bio da zvaničnice i zvaničnici, kao i mediji u svojim obraćanjima i saopćenjima, osim ‘zdravstvenih radnika, doktora, građana…’ spomenu i ‘zdravstvene radnice, medicinske sestre, doktorice, građanke…’ – navode iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Neplaćeni i “nevidljivi” rad u kući, koji kod nas tradicionalno pretežno obavljaju žene, u situaciji samoizolacije se intenzivira. Neophodno je, ističu iz Agencije, da briga za djecu i za starije, spremanje hrane i briga za čistoću budu ravnomjerno raspoređeni između partnera, a jednoroditeljskim zajednicama okruženje i sistem moraju se naći na usluzi.

Usporavanjem ekonomskih aktivnosti u društvu najprije su pogođene neke od djelatnosti u kojima preovladava ženska radna snaga i žene nesrazmjerno više ostaju bez posla.

Iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH apeliraju da donošenje mjera podrške i ekonomskih podsticaja nužno bude zasnovano na gender-analizi efekata postojeće krize.

Zbog činjenice da trenutna kriza dodatno pogađa žene, nužno je da nadležni organi i društvo u cjelini prilikom donošenja i realizacije mjera u borbi protiv pandemije vode računa o efektima koje njihove aktivnosti imaju na stanje ravnopravnosti spolova i položaj žena i djevojčica u našem društvu, navodi se u saopćenju Agencije za ravnopravnost spolova BiH.