AirVisual napravio grešku: Gračanica nije među najzagađenijim gradovima

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Povodom objave rezultata kontrole zraka u svijetu na web stranici AirVisual i rangiranja općine Gračanice na visoko treće mjesto najzagađenijih sredina u BiH i Evropi te među 150 najzagađenijih gradova u svijetu, reagirala je Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Gračanica sa upitom vlasniku web portala na kojim lokacijama je vršeno mjerenje i po kojim standardima su obrađeni rezultati mjerenja, odnosno da li su korišteni standardi Evropske unije o kvaliteti zraka.

Odgovorom AirVisuala  je potvrđeno da objavljeni podaci nisu tačni, da se ne odnose na Gračanicu i da u Gračanici nema postavljene mjerne stanice za mjerenje zagađenja zraka.

Prethodno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda potvrđeno kako ova ustanova  ovlaštena za kontrolu kvalitete zraka nije upoznata ko je u stvari Air Visual i po kojim parametrima vrši mjerenje kvalitet zraka, dok federalni zavod redovno na svojoj stranici objavljuje podatke o kvaliteti zraka u Federaciji BiH a da se pri tome redovno preuzimaju podaci Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona te kako se analize kvaliteta zraka vrše po EU standardima.

U pisanom odgovoru AirVisuala uz izvinjenje na uznemiravanju građana Gračanice priznaju kako je došlo do pogreške zamjenom mjernog mjesta kvalitete zraka potvrđujući to i koordinatom mjerne stanice.  Navedene koordinate se prema priznanju  Air Visuala  odnose na  Skver u Tuzli a ne u Gračanici.

Služba je u novom dopisu tražila od vlasnika web stranice da objavi na web stranici da su podaci za općinu Gračanica pogrešni i da izvrši ispravku podataka. Općina Gračanica očekuje od nadležnih organa u Federaciji BiH da se javno izjasne o podacima zagađenosti zraka u Federaciji BiH koji plasiraju javnosti  u medijima te da li se isti i po kojim standardima mogu koristiti u radu.