Ajdinović: U FBiH lani rekordan broj inspekcijskih nadzora

Foto: Arhiva
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) Anis Ajdinović danas je na konferenciji za novinare u Sarajevu  kazao da su u prošloj godini ostvarili rekordan rezultat kada je riječ o broju obavljenih inspekcijskih nadzora, te da nastavljaju borbu protiv sive ekonomije.

– Obavljen je 157.031 inspekcijski nadzor i kontrola u 2019. godini, od čega na unutrašnju kontrolu otpadaju 18.923 inspekcijska nadzora, dok je na granici izvršeno 138.108 kontrola. Izrečeno je 5.806 prekršajnih naloga sa finansijskim efektom od oko 8,4 miliona – ­ kazao je Ajdinović.

Što se tiče upravnih mjera u vidu rješenja o otklanjanju nedostataka, kako je dodao, brojevi su također rekordni, pa je zabilježeno 2.766 upravnih mjera u smislu preventivnog i korektivnog djelovanja prema privrednim subjektima, a nešto je manji broj kada je riječ o mjerama zabrane rada i pečaćenja u odnosu na predhodnu godinu, što je dobar pokazatelj.

–  Što se tiče ukupnih finansijskih efekata FUZIP-a kad je u pitanju naplata naknada i taksi u prekograničnom prometu i ostalih naknada i taksi za vode šume, ceste, zrak i drugo, one su u visini 23,3 miliona KM – kazao je Ajdinović, dodajući da je vrijednost proizvoda privremeno stavljenih izvan prometa iznosila više od 947 hiljada KM.

U  2019. bila su 434 prijavljena radilišta, a što se tiče uzetih uzoraka u unutrašnjoj kontroli njih je bilo 88, a na granici rekordnih 6.064 uzeta uzorka. Što se tiče monitoringa goriva, nafte i naftnih derivata lani su uzeta 2.192 uzorka. Kada je riječ o podacima vezano za prekograničnu kontrolu roba, bilo je devet rješenja o zabrani uvoza za određene robe, a radi se o prehrambenim proizvodima, predmetima opšte upotrebe i tu je bilo najviše igračaka za djecu porjeklom iz Kine i drugih. Na graničnim prijelazima su lani, kako je dodao direktor FUZIP-a, izdali 1.428 fitocertifikata.

Poseban fokus u radu FUZIP-a i lani je bila borba protiv sive ekonomije, a pojačani inspekcijski nadzor je bio u svim oblastima kontrole i to primarno u oblasti trgovine na provođenju zakona o fiskalnim sistemima, unutrašnjoj trgovini, zaštiti potrošača i ostalih propisa iz ugostiteljsko trgovačke djelatnosti.

Federalni ekološki inspektori u prošloj godini kontrolisali su ispuštanje zagađenih gasova i čestica u atmosferu (prekomjerno ispuštanje štetnih emisija u zrak od privrednih društava: Arcelor Mittal Zenica, Gikil Lukavac, Sisecam Soda Lukavac, Natron Hayat Maglaj, BSI Jajce…), koji su evidentirani kao najveći ekološki zagađivači u Federaciji BiH. Ekološka inspekcija djelovala je i kod JP EP BiH-TE Tuzla, TE Kakanj, deponija Uborak Mostar i deponija Smiljevići Sarajevo, BFS Kreševo i drugih ekoloških zagađivača zraka, vode i tla.

U 2019. godini evidentirano je 908 povreda na radu u rudnicima što je smanjenje za 0,22 posto u odnosu na 2018, a izvršena su četiri uviđaja rudarskih nesreća.

Federalni vodni inspektori su djelovali u incidentnim situacijama vezano za ispuštanje otpadnih voda u riječne tokove rijeka Bosne, Neretve i vogošćanske rijeke, te poduzimali upravne i kaznene mjere protiv zagađivača. Vodni inspektori također su poduzimali sankcije i izricali upravne mjere vezano za vodne dozvole u kompanijama Arcelor Mittal Zenica, Sisecam Soda Lukavac i GIKIL Lukavac. Pored toga, vodna inspekcija je radila i na sprečavanju nelegalnog vađenja materijala iz vodotoka u Posavskom i Zeničko-dobojskom kantonu, kazao je Ajdinović.

Federalni inspektori za hranu su kod jednog subjekta u poslovanju sa hranom na području Tuzlanskog kantona, koji se bavi proizvodnjom kolača, naložili uništavanje oko 1,5 tona sirovina sa isteklim rokom, dok je na području Kantona Sarajevo kod subjekta koji se bavi proizvodnjom zdrave hrane naloženo uništenje oko 1,2 tone proizvoda s isteklim rokom. Federalni inspektori za hranu su učestvovali u 643 inspekcijska nadzora, izdali ukupno 238 rješenja o otklanjanju nedostataka i rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti osobama bez obaveznog povremenog zdravstvenog pregleda, te podnijeli 107 prekršajnih naloga u iznosu od ukupno 171.550 KM.

Što se tiče ljudskih resursa u FUZIP-u, kako je dodao direktor, pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji predviđeno je 273 izvršioca sa 200 inspektora, a današnja situcija je da FUZIP ima ukupno 166 uposlenika (133 inspektora). FUZIP, naveo je Ajdinović, ima solidan vozan park, infrastrukturu, ali ono što im je problem jesu smještajni kapaciteti posebno kada je riječ o sjedištu uprave u Sarajevu.