Akcioni plan za djecu BiH: Provedeno ili je u fazi provedbe 86 posto mjera

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o provođenju cjelokupnog Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine, koji će biti objavljen na web-stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Prema izvještaju, od zacrtanih 127 mjera u osam specifičnih ciljeva provedeno je njih 72 ili 57%, a u fazi provođenja je 37 mjera ili 29%. Nije provedeno 18 mjera ili 14%.

Najbolji rezultati u provođenju mjera ovog akcionog plana postignuti su u oblasti ”Sistem odgoja i obrazovanja učiniti pravičnim i dostupnim za razvoj potencijala djeteta/učenika kroz visokokvalitetne, prilagođene i sveobuhvatne usluge”, gdje je od 12 predviđenih mjera u potpunosti provedeno 10, a većim dijelom su provedene i dvije preostale mjere.

U izvještaju se naglašava da odličnu ocjenu zaslužuje saradnja vladinog i nevladinog sektora na provođenju mjera na lokalnom nivou.

Vijeće ministara BiH produžilo je važenje Akcionog plana do kraja 2019. godine, a do kraja marta 2020. bit će sačinjen novi akcioni plan za djecu.