Aktivnosti na izmještanju OŠ „Banovići selo“ na novu lokaciju

Aktivnosti na izmještanju OŠ „Banovići selo“ na novu lokaciju

Objavio: -

Modeli rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u cilju izmještanja Osnovne škole „Banovići selo“ u Banovićima bili su tema današnjeg sastanka u Uredu premijera Tuzlanskog kantona. Osim premijera Bege Gutića ovom sastanku prisustvovali su direktor Rudnika mrkog uglja Banovići Munever Čergić, načelnik Općine Banovići Midhat Husić, šef Odsjeka za poreze Uprave za indirktno oporezivanje Regionalni Centar Tuzla Ševal Alić, te ministri finansija i obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Jakub Suljkanović i Zlatan Muratović sa saradnicima.

Naime, eksploatacija uglja na površinskom kopu Rudnika mrkog uglja Banovići se već približila postojećem školskom objektu Osnovne škole „Banovići selo“ i radovi na rudniku već utiču na proces odvijanja nastave u Školi. Kako bi se omogućio siguran i nesmetan boravak i rad djece u školskom objektu, ali i stvorili preduslovi za dalje širenje Rudnika postignut je dogovor da se izvrši eksproprijacija trenutnog objekta i zemljišta škole, a da Rudnik mrkog uglja Banovići i Vlada Tuzlanskog kantona na novoj lokaciji izgrade novi, moderan i obimom nešto veći školski objekat. Vrijednost investicije nove škole u Banovići selu procjenjuje se na oko 3 miliona KM.

Kako je Općina Banovići već obezbjedila lokaciju za novi školski objekat i proglasila javni interes po ovom pitanju, na današnjem sastanku odlučeno je da se pokrene postupak eksproprijacije. Radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Općine Banovići i Rudnika mrkog uglja Banovići će u narednom periodu sačiniti hodogram aktivnosti i specificirati radnje koje je potrebno poduzeti s ciljem okončanja postupka izmještanja škole na novu lokaciju.