Ambasador Turske u BiH: Dejton i njegovi aneksi su kičma BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Dejtonski sporazum sa svojim aneksima je kičma ove zemlje, rekao je Haldun Koč, ambasador Turske u BiH.

“U tom smislu, kao vaš bliski prijatelj i partner, Turska iskazuje spremnost da podrži odluke koje će očuvati jedinstvo BiH i koje ne ugrožavaju unutrašnju harmoniju”, rekao je Koč.

Kako biste ocijenili odnose između BiH i Turske u 2018?

KOČ: Bila je to jedna plodonosna i dinamična godina u bilateralnim odnosima između Turske i BiH. Obje zemlje su održale važne izbore, imali smo mnogo obostranih posjeta na visokom nivou, uključujući i posjetu našeg premijera BiH krajem maja. U ekonomiji smo takođe dobro radili. Bilo je govora o konkretnim zajedničkim projektima, uključujući i izgradnju brze ceste Sarajevo – Beograd. Saradnja između naših vlasti ostvarila je prilično dobar napredak.

Prije nego što Vas konkretno pitam o toj brzoj cesti, kakva su Vaša očekivanja kad je 2019. godina u pitanju?

KOČ: Očekujemo da će doći do daljeg poboljšanja u našim međusobnim odnosima. Kažem poboljšanja, zato jer mislim da i dalje postoji prostor za još bolje odnose. Uzmite, na primjer, revidirani Sporazum o slobodnoj trgovini. Mi bismo ga željeli potpisati što je prije moguće da produbimo trgovinske odnose. To bi bio odličan početak 2019! Trgovinska razmjena između naših zemalja stalno raste. Sada je već prevazišla iznos od 700 miliona dolara. Potpisivanjem Sporazuma o slobodnoj trgovini očekujemo da dosegnemo sumu od jedne milijarde dolara bilateralne trgovine.

Osim ovoga, u 2019. godini očekujem održavanje dosegnutog zamaha kad su u pitanju međusobne posjete na visokom nivou. To, kao i dalje poboljšanje pravnog sistema između naše dvije zemlje će biti među našim prioritetima u 2019. godini. Posebno u kontaktima naših poslovnih zajednica očekujemo sektorski pristup na više konkretnih koraka kako bi došlo do generisanja više investicija s većim kapacitetima.

Spomenuli ste autoput Sarajevo – Beograd. Ima li nekih novosti?

KOČ: Naš fokus će upravo biti konkretni projekti, kao što je projekat autoputa Sarajevo – Beograd. U februaru smo imali posjete tehničkih delegacija, a nakon toga su nadležne službe odmah počele s aktivnostima oko studije izvodljivosti i drugih tehničkih koraka. U toku je postupak iznalaženja najboljih modela za izgradnju i finansiranje. Mi vjerujemo da će ovaj projekat, ne samo pomoći BiH da unaprijedi svoju ekonomiju i razvije infrastrukturu, nego da će doprinijeti i boljim regionalnim odnosima.

Kao što ste i vi upoznati, ozbiljni koraci su preduzeti kako bi projekat započeo sa Srbijom. Sada ćemo uložiti naše napore za slične korake sa vlastima BiH u 2019. Nakon što dođe do formiranja vlasti na svim nivoima u BiH, imamo povjerenje da će projekat krenuti istim tempom, kao što projekat ovakve važnosti i zaslužuje.

Spomenuli ste da se traži najbolji model za finansiranje. Zna li se već kako bi taj model mogao da izgleda?

KOČ: Mi od nadležnih bh. vlasti očekujemo da završe svoje interne pravne i tehničke procedure da iznađu adekvatne modalitete za projekat.

Kako Turska gleda na ustavno uređenje BiH? Da li Turska želi da se dese neke promjene?

KOČ: Turska polaže mnogo na bezbjedno i stabilno okruženje u BiH. Garantovanje i održavanje integriteta, jedinstva i stabilnosti BiH su od prvorazredne važnosti. Dejtonski sporazum sa svojim aneksima je kičma ove zemlje. U tom smislu, kao vaš bliski prijatelj i partner, Turska iskazuje spremnost da podrži odluke koje će očuvati jedinstvo BiH i koje ne ugrožavaju unutrašnju harmoniju.

Ima li Turska primjedbe na želje BiH da se priključi EU?

KOČ: Turska ne samo da nema primjedbe na evropski put BiH, nego ga snažno i podržava. Turska vjeruje da je potrebno brzo formiranje vlasti na svim nivoima, od kantona do države, što bi doprinijelo evroatlantskom putu BiH, a to bi onda dovelo do svježeg impulsa za budućnost ove zemlje. Turska se takođe nada da će dopunski odgovori na upitnik EU biti završeni i isporučeni što je prije moguće.

Vjerujem da ste i sami vidjeli neke analize i napise da Turska želi dominaciju ili uticaj na naš region. Kako to komentarišete?

KOČ: Kao članica Savjeta za sprovođenje mira i kao dio međunarodne zajednice, mi podržavamo sve napore koji vode ka stabilnosti, prosperitetu i nastavku Reformske agende u BiH. To ne znači da Turska želi dominaciju i uticaj u regionu. Turska je, takođe, članica Regionalnog savjeta za saradnju i sarađuje sa drugim zemljama u harmoniji kao partner. Najiskrenije, cilj Turske nije da traži uticaj, nego da obezbijedi političku stabilnost i olakša ekonomski razvoj na korist cijelog regiona.

Izvor: (RTV Slon/Nezavisne novine)