Analiza rodne ravnopravnosti uposlenih u institucijama TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Rodnu analiza zaposlenih u institucijama TK na rukovodećim pozicijama i uputila je Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje. Analiza je obuhvatila ministarstva, urede i upravne organizacije gdje ima ukupno 480 zaposlenih.

Prema dokumentu procentualna zastupljenost na rukovodećim mjestima u nekim institucijama TK je zastupljena u korist muškog pola, a također i obrnuto. Ako posmatramo veću zastupljenost muškog pola a da ima više od jednog rukovodećeg mjesta onda je to najizraženije u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak, Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu, Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći, a u obrnutom slučaju je to u Ministarstvu pravosuđa i uprave. Analizom navedenih institucija osnovano se može zaključiti da su u 12 institucija na rukovodećim mjestima osobe muškog pola ili 44,44 %, dok je u 8 institucija u korist ženskog pola ili 29,63 %, a u 7 institucija su ravnopravno zastupljena oba pola ili 25,93 %. Jedan od zaključaka u dokumentu je da se u posljednje vrijeme ulažu značajni napori na razvijanju domaćeg pravnog, institucionalnog i političkog okvira za primjenu principa ravnopravnosti polova koji su mahom usklađeni sa međunarodnim standardima. Ipak, rodna ravnopravnost još uvijek nije tretirana kao prioritet razvojnih i drugih strategija, te se još uvijek shvata kao pitanje kojim se primarno bave žene.