Analiza stanja društveno-ekonomskog života FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Jučer je održana prva od dvanaest radionica vezanih za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027. koju organizuje Federalni zavod za programiranje razvoja, koji je ključni koordinator procesa razvojnog planiranja u Federaciji BiH.
Pored Vlade Federacije, podrška procesu izrade Strategije razvoja data je u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja, koji je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a.
Cilj ovih radionica je da, uz pomoć domaćih eksperata i ključnih aktera društveno – ekonomskog života Federacije, budu razmatrani i utvrđeni osnovni problemi, izazovi i potencijali u pojedinim socijalnim i ekonomskim oblastima i predložena razvojna rješenja za 12 tematskih oblasti.
To su konkurentnost i poslovna klima, industrijski razvoj, kreativna industrija i pametna specijalizacija, razvoj malih i srednjih preduzeća, poduzetništva i obrta i makroekonomska stabilnost i odgovorne javne finansije. Bit će razmatrano i obrazovanje, nauka, razvoj ljudskih potencijala i tržište rada, poljoprivreda i proizvodnja hrane, ruralni razvoj i turizam, zdravlje i kvalitet života, idemografija i socijalne politike.
Nova razvojna rješenja planirana su i za korupciju, dobro upravljanje i javne usluge, transport i komunikacionu infrastrukturu, energiju i energetsku učinkovitost, okoliš, komunalna infrastrukturu i upravljanje prirodnim resursima (vodosnadbijevanje, otpad, šume, čist vazduh).
Tematske oblasti su formirane na osnovu analize prioriteta i razvojnih pravaca definiranih u važećim strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, kantona kao i dokumenata koji su relevantni za proces evropskih integracija i drugih međunarodno preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine (uključujući i Agendu 2030.).
Nakon ovih, slijede radionice na kojima će biti definirana vizija Strategije razvoja Federacije BiH 2021.- 2027., strateški ciljevi, prioriteti i mjere za implementaciju Strategije.
Sve radionice koje se odnose na analizu stanja (12 radionica) će biti održane u periodu od 26. septembra do 7. oktobra, uz učešće 400 predstavnika institucija Federacije BiH, kantona, opština, države, poslovne zajednice, nevladinog sektora.