Annoa Upravi policije MUP-a TK donirala zaštitnu opremu (zaštitne maske)

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Ovom prilikom, načelnik Sektora Uniformisane policije zahvalio se predstavnicima Annoa-e na vrijednoj donaciji, te istakao da će navedena oprema doprinjeti zaštiti operativnog sastava Uprave policije MUP TK-a, koji poduzimaju niz aktivnosti na sprečavanju nastanka i širenja zaraznih bolesti, odnosno zaštiti zdravlja svih građana.