18 C
Tuzla
19.08.2022.

Arnaut traži hitnu uspostavu COVID QR certifikata

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Damir Arnaut uputio je danas Inicijativu kojom se od Ministarstva civilnih poslova BiH (MCP) traži da uspostavi proces izdavanja jedinstvenih COVID-19 certifikata sa QR kodom radi korištenja u inostranstvu.

Arnautova Inicijativa MCP-u nudi dvije opcije: Ili da samo ministarstvo otpočne izdavanje ovih certifikata, na osnovu potvrda o vakcinisanju ili prebolovanom COVID-u koje pribavi od entitetskih i kantonalnih zdravstvenih organa, odnosno koje mu sami građani dostave, ili kroz kreiranje jedinstvenog obrasca takvog certifikata koji bi potom izdavali ti niži nivoi vlasti.

Arnaut je u Inicijativi istakao da je entitetska i kantonalna nadležnost nad pitanjima zdravstvene zaštite i administracije nesporna, ali i da je također jasno da prema državnom zakonu MCP ima nadležnost za “usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i definisanje strategije na međunarodnom planu” u području zdravstva.

– S obzirom da potvrde o vakcinisanju i prebolovanom COVID-u sada izdaje dvanaest različitih organa, one nisu uniformne, te se građani BiH suočavaju sa brojnim teškoćama prilikom ulaska u strane države, odnosno izlažu nepotrebnim troškovima testiranja, a konkretni problemi su prijavljeni u slučaju Češke Republike, Ujedinjenog Kraljevstva i drugih – navodi Arnaut.

Arnaut je također u inicijativi istakao da “s obzirom da bi se QR certifikati izdavali isključivo za potrebe njihovog korištenja van granica Bosne i Hercegovine, odnosno na međunarodnom nivou, te da bi bili izdavani isključivo na osnovu već postojećih potvrda izdanih od nadležnih entitetskih, kantonalnih i organa Brčko distrikta BiH, MCP bi postupanjem po ovoj Inicijativi u potpunosti ostao u okviru svojih nadležnosti, bez obzira na koju se od navedenih opcija odluči”.

POSLJEDNJE DODANO