FLEŠ VIJESTI

Authors Posts by A. V.

A. V.

2845 POSTS 0 KOMENTARA

Objavio: -
Foto: RTV Slon

U Federaciji BiH, postoje različita zakonska rješenja i diskriminirajuće prakse porodiljskih naknada. Iako Zakon o radu tretira ovo pitanje i propisuje trajanje porodiljskog odsustva u periodu od jedne godine neprekidno, što je dosta napredno rješenje i iako Zakon o radu propisuje da žena ima pravo na naknadu za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, Zakon ne reguliše ko ima obavezu isplate ove naknade niti iz kojih izvora se finansira.
Nivo naknada koje se isplaćuju porodiljama u FBiH varira u velikoj mjeri od kantona do kantona, a često ove naknade zavise od raspoloživih budžetskih sredstava i dodatno se smanjuju odlukama kantonalnih vlada u odnosu na ono što je propisano kantonalnim zakonima. Postoji više inicijativa za prevazilaženje ovog problema u Federaciji čiji su inicijatori različita ministarstva ili organizacije, ali nažalost ni jedna inicijativa do sad nije ponudila značajnija rješenja. Upravo zbog toga, USAID-ovi projekati Program jačanja civilnog društva u BiH (CSSP) i Projekat jačanja institucija vlasti i procesa (SGIP), podržavaju uključivanje svih zainteresiranih strana, proces primjene standarizirane metodologije procjene uticaja propisa u izradi javne politike, te participativni proces izrade i razmatranja zakona u svim fazama zakonodavnog postupka.

Kampanja (informativna i zagovaračka) pod nazivom (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH, koju je pokrenulo Udruženje Žene ženama u partnerstvu sa udruženjima Žene Trnova, Žene Tuzle, Žene Orašja, Forma F (Mostar), Centara za pravnu pomoć ženama (Zenica), Žena sa Une(Bihać) i Centra za građansku suradnju(Livno) ima namjeru da poveže sve subjekte u zajedničko djelovanje u rješavanju problema na području Federacije BiH. Kampanja (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH, ima dva cilja i to,donošenje nove regulative o porodiljskim naknadama koja de biti jedinstvena za sve žene na federalnom nivou i osnivanje Porodičnog fonda iz kojeg de se vršiti isplata porodiljskih naknada.

Očekivani rezultati su donošenje Zakona o zaštiti porodice sa djecom na federalnom nivou, izmjene u članu 68 novog ZOR-a FBiH, stav 1 (porodilja prima prosjek svoje plate) i stav 2 (dopuna do pune plate porodilje ide na teret poslodavaca), eliminacija diskriminacije porodilja po različitim osnovama, podizanja pitanja naknada porodilja sa nivoa kantona na nivo Federacije BiH i formiranje Federalnog fonda za isplatu porodiljskih naknada.

Prepoznajući značaj ove problematike, naša medijska kuća aktivno se uključila u kampanju (NE) Diskriminacija porodilja u FBIH i prva je medijska kuća koja je uputila podršku svim porodiljama i njihovim nastojanjima da izjednače svoja prava.

Objavio: -
Foto: Ahmed Hurtić

Da se bosanskohercegovački sport iz dana u dan razvija i da se svakodnevno ostvaruju zapaženi rezultati kako na domaćoj, tako i mađunarodnoj sceni, najbolje pokazuju mladi teniseri Ahmed Hurtić, Edin Mulalić i Radomir Tomić koji će od 29. do 31. januara uzeti učešće na Zimskom evropskom prvenstvu koje koje će se održati u Rusiji.

Ahmed Hurtić je teniser tuzlanskog „Zmaja od Bosne“, Edin Mulalić je teniser „Slobode“, a Radomir Tomić, teniser iz Zvornika. Ovi mladi reprezentativci Bosne i Hercegovine U12 do sada su osvojili osvojili prgršt medalja i pehara na takmičenjima širom Bosne i Hercegovine, ali i sa međunarodne scene.

Njih će u Rusiju predvoditi selektor Amar Čišić koji za ove mlade tenisere ima samo riječi hvale.

„Riječ je o veoma mladim i talentovanim teniserima koji su do sada imali priliku učestvovati na velikim međunarodnim turnirima i nadam se da ćemo se iz Rusije vratiti sa nekom od medalja,“ kazao je selektor Čišić.

Inače, ovo je prvi put da naši mladi teniseri učestvuju na Zimskom evropskom prvenstvu, gdje će odmjeriti snagu sa nekim od najjačih tenisera iz Francuske, Rusije, Kipra i Srbije.

Objavio: -

Prema zbirnim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine s početkom ove godine u našoj zemlji blokirano je 69. 911 računa. Prema istim statističkim podacima ukupan broj firmi koje imaju bar jedan blokiran račun, u januaru iznosi 43. 444 firmi. I ovaj put Izvještaj je sačinjen na skoro 3000 stranica.

Podsjećamo, Izvještaj o blokiranim računima u Registru transakcijskih računa Centralne banke Bosne i Hercegovine, objavljuje se na osnovu Odluke Upravnog vijeća iz oktobra 2012. godine.