FLEŠ VIJESTI

Authors Posts by M. M.

M. M.

3571 POSTS 0 KOMENTARA

Objavio: -

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini Hametove pijace vozač automobila izgubio je kontrolu nad vozilom nakon čega je udario u stub ulične rasvjete. Dežurni operativni MUP_a TK potvrdio je da osim materijalne štete povrijeđenih osoba nije bilo. Uviđaj su obavili službenici OKP PU Tuzla.

Objavio: -

Na 176. hitnoj sjednici Vlade Federacije BiH koja je održana danas, Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog stožera civilne zaštite, donijela Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH. Temeljem citirane Odluke stanje prirodne nesreće prestaje sa danom 31.05.2020. godine, a zaključno sa 31.05.2020. godine prestaju važiti sve naredbe Federalnog stožera civilne zaštite, a time i ranije naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su donesene do 12.03.2020. godine.

U cilju zaštite zdravlja javnog zdravlja stanovništva, te uzimajući u obzir činjenicu da se i dalje prijavljuju slučajevi COVID-19 na području FBiH, Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ), kao i krizni stožeri kantonalnih ministarstava zdravstva nastavljaju obavljati svoje aktivnosti sukladno zakonima iz područja zdravstva kao i procjenama epidemiološke situacije u FBiH.

To podrazumijeva i da Krizni stožer FMZ donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne stožere kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.

S tim u vezi, Krizni stožer FMZ danas je donio Naredbu i preporuke te ih dostavio kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje. Napominjemo da se Naredba Kriznog stožera FMZ počinje primjenjivati od 31.05.2020. godine.

Tekst naredbe koja se počinje primjenjivati 31.05. donosimo u nastavku:

“1. Dozvoljeno je javno ukupljanje ljudi na određenom prostoru, pod sljedećim uvjetima:
– za ne više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru,
– za ne više od 300 ljudi na otvorenom prostoru,

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

S ciljem smanjivanja rizika od infekcije COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

2. Dozvoljava se rad poslovnim subjekatima, uz praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

3. U zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, obvezno je pridržavanje striktnih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i pacijenata u kontekstu COVID-19 bolesti.

4. Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

5. U ugostiteljskim objektima, i to samo na otvorenom (baštama i terasama) dozvoljava se uporaba i konzumiranje nargila (šiša), uz obveznu promjenu jednokratnog nastavka i jednokratnog crijeva.

6. Zabranjuje se rad noćnim klubovima i diskotekama.

7. Dozvoljava se održavanje spotskih natjecanja, ali bez prisustva publike, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

8. Dozvoljava se održavanje trenažnih procesa sportista svih sportskih klubova, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

9. Dozvoljavaju se posjete i izlazak štićenicima u ustanovama socijalne zaštite i kazneno-popravnim zavodima. Posjete u ustanovama socijalne zaštite za zbrinjavanje i smještaj starijih osoba, odvijaju se u vanjskom prostoru, maksimalno dvije osobe u posjeti, uz obvezno održavanje fizičke distance i nošenje maski.

10. Dozvoljava se prijem novih štićenika u ustanovama socijalne zaštite uz uvjet da je prethodno provedena mjera izolacije od 14 dana i testiranje na COVID-19 nakon isteka roka od 14 dana izolacije koje mora rezultirati negativnim testom. Navedeno se primjenjuje i kod premještaja štićenika iz jedne ustanove u drugu, odnosno u slučaju premještaja štićenika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite. Obveza je ustanove socijalne zaštite osigurati prostor za samoizolaciju.

11. Obvezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru, kao i u otvorenom javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od 2 metra između osoba.

12. Dozvoljava se rad gradskog, prigradskog i međugradskog prijevoza uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

13. Zabranjuje se rad osnovnih, srednjih škola i fakulteta, sa iznimkom vježbi i praktičnog rada na fakultetima, odbrane diplomskih i magistarskih radova, te doktorskih disertacija, kao i praktičnog rada u srednjim strukovnim školama, održavanje pripravničkog i specijalističkog odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih djelatnika, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

14. Mikrobiološko-laboratorijsku dijagnostiku-real time PCR za detekciju SARS-CoV-2 obavljaju laboratorije zdravstvenih ustanova verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu- Laboratorij za molekularno-genetička i forenzična ispitivanja, koji je akreditiran za molekularno-dijagnostička ispitivanja sukladno BAS EN ISO 17025-2006. standardom, kao podrška javnom zdravstvenom sektoru.

15. Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH da ne putuju u zemlje pogođene novim koronavirusom (COVID-19), odnosno u zemlje sa visokom incidencom COVID-19, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciju BiH, a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju COVID-19 epidemiološke situacije u Federacije BiH.

16. Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH, kao i stranim državljanima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu iz zemalja sa prisutnom COVID-19 infekcijom, posebno iz zemalja sa visokom incidencom COVID-19, obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

17. Dozvoljava se kantonalnim/županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu odnosno općini, uz prethodnu suglasnost Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

18. Provođenje naredbi od 1.-13. kontroliraju organizatori javnih okupljanja, menadžment poslovnih subjekata i ustanova, a provođenje naredbi od 1.- 14. kontroliraju nadležni odnosno ovlašteni inspektori u Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslova, kao i nadležni odnosno ovlašteni općinski i gradski inspektori, svaki u okviru svojih nadležnosti.

19. Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe.

20. Nakon isteka roka iz točke 19. zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odluči novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.

Objavio: -

Nakon što su ispitani u prostorijam Državne agencije za istrage i zaštitu Federalni premijer Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i vlasnik preduzeća Srebrena malina Fikret Hodžić, predati su u nadležnost Tužilaštva BiH. Očekuje se da će ih ispitati dežurni tužilac nakon čega bi trebala biti donesena odluka da li će Novaliću, Solaku i Hodžiću biti određen jednomjesečni pritvor ili će biti pušteni na slobodu.

Ranije su po nalogu Tužilaštva BiH pripadnici SIPA-e izvršili pretres više lokacija, među kojima su i prostorije Federalne uprave civilne zaštite, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Vlada FBiH i firme “Srebrena malina“. Oduzeti su određeni predmeti, dokumentacija kao i mobilni telefoni nekoliko zvaničnika među kojima je i mobitel premijera Novalića. Iz Tužilaštva BiH je rečeno da je tim tužilaca, od početka rada na predmetu, 4. maja ove godine, kada je tužilaštvo preuzelo predmet, poduzeo cijeli niz potrebnih radnji, na utvrđivanju svih okolnosti ove nabavke i intenzivan rad se svakodnevno nastavlja.

Objavio: -

U današnjoj emisiji Crno i bijelo donosimo:
– Od 31. maja ukida se stanje prirodne nesreće u Federaciji BiH
– Studenti se od ponedjeljka vraćaju na fakultete i studentske domove
– Taksisti u TK mogu prevoziti više od jednog putnika, policija nema pravo kažnjavanja
– Dodijeljeno 59.000 KM za projekte iz oblasti turizma

O ovim ali i mnogim drugim temama govorimo od 18:30 sati.

Objavio: -

Izmjenama Finansijskog plana ZZO TK deset miliona KM bit će usmjereno na informatizaciju zdravstva u TK. O informatizaciji zdravstva govori se prethodnih nekoliko godina, određeni koraci su napravljeni, no po svemu sudeći ne oni pravi. Informatizacija nije zaživjela zbog toga što nije određen nosilac cjelokupnog projekta sistema zdravstvene zaštite, nije izvršen prijenos vlasništva nad postojećim softwerskim rješenjima a samim tim nije izvršeno uvezivanje zdravstvenih ustanova u jednu cjelinu.

” Proces informatizacije na području TK u našem zdravstvenom sistemu omogućit će pacijentima lakši pristup i dugoročno velike uštede u planu Zavoda za iduće godine jer svjedoci smo da se danas puno troši na recepte i na druge stvari. Bio je veliki otpor, farmaceustkih lobija i lobija iz zdravstva da se ovo ne uradi, ali uspjeli smo da nađemo zastupnike spremnih da podrže ovakvu inciijativu koju je započeo Klub DF-a zajedno sa našom ministricom Dajanom Čolić.”, rekao je Mahir Mešalić, Klub DF-a u Skupštini TK.

Opozicija je ovaj put bila uglavnom suzdržana po pitanju Finansijskog plana zavoda.

“Kada je u pitanju rebalans ZZO TK generalno mi nećemo podržati. Jedan od razloga zbog kojeg nećemo jeste izdvajanje deset miliona KM za informatizaciju. Mi smo i na prethodnim sjednicama, prije godinu dvije, tri imali primjedbe u smislu javne nabavke onih koji će to izvršavati. Ovdje je to nejasno i puno skuplje u odnosu na to kako je to rađeno u periodu bivših Vlada što samo po sebi govori da nema razloga da to podržimo i da sumnjamo da je to urađeno na transparentan način.”, rekao je Dževad Hadžić, Klub SDP-a u Skupštini TK.

Upitna je bila i stavka zaštite ličnih podataka građana jer je prethodni sistem podrazumijevao korištenje ličnih karata. Iz Zavoda zdrvatsvenog osiguranja navode da bi proces infromatizacije trebao pacijentima omogućiti lakši pristup sistemu ali velike uštede.

“Kada govorimo o iznosu deset miliona moramo krenuti od činjenice da se radi o 17 JZU, o 56 apoteka u TK i zaista ne znam tačan broj rpivatnih ambulanti, bolnica. Sve to treba biti dostupno, uvezano na pravi način. Krucijalna stvar u provedbi ovog preojkta jeste da je nosilac aktivnosti projekta Zavod zdravstvenog osiguranja.”, dodao je Denis Husić, direktor ZZO TK.

” Ovim programom koji je donijela Vlada na prijedlog Ministarstva zdravstva mi bismo napravili jedan iskorak da građani imaju jedan puno kraći put dolaska od primarnog do sekundarnog i tercijarnog nivoa. Uštede su po onome što znamo iz Zeničko-dobojskog i Sarajevskog kantona na godišnjem nivou od četiri do pet miliona, što znači da bi se ova investicija praktično isplatila.”, istakao je Denijal Tulumović, premijer TK.

“Praktično kako ste pitali šta to znači na terenu, znači da bismo trebali postići situaciju da naši osiguranici sa zdrvatsvenom legitimacijom na kojoj će biti bar cod, gdje će ljekar i medicinsko osoblje odmah provjeriti da li je osiguranik osiguran, ljekar će jednim klikom moći provjeriti istoriju bolesti pacijenta, izdati elektronski  recept, spriječiti lutanje pacijenata kroz sistem zdravstvene zaštite us mislu naručivanja i davanja termina za pretrage na višim nivoima zdravstvene zaštite.”, rekla je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK.

Projekat informatizacije zdravstva u TK je ključni projekat za unapređenje zdravstvene zaštite, te mu se s toga mora dati najveća moguća pažnja i značaj,te sa posebnim značajem vršiti daljnja ulaganja i razvoj kako hardwerske tako i softwerske opreme, poručeno je iz Vlade TK.

Objavio: -

Zatvaranja granica malo su pomogla u sprečavanju širenja COVID-19, saopćila je agencija Evropske unije za javno zdravstvo, dok države članice odlučuju da li da ukinu neka putna ograničenja uvedena na početku pandemije novog koronavirusa.

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) saopćio je da su mjere poput testiranja putnika prije odlaska ili mjerenja temperature po dolasku velikim dijelom neefikasne, iako ECDC potvrđuje da putovanje pomaže u širenju virusa.

U izvještaju objavljenom u utorak navečer ECDC navodi da su zatvaranja granica imala veoma negativne posljedice po ekonomiju i da su bila efikasna samo u odgađanju epidemije, i to samo u izoliranim regijama.

– Dostupni dokazi ne podržavaju preporučeno zatvaranje granica, koje ima značajne sekundarne posljedice u društvenom i ekonomskom životu u EU – saopćila je agencija.

Evropska komisija preporučila je u aprilu ublažavanje putnih ograničenja, prvo između regija s niskom stopom zaraze, ohrabrujući neke vlade da ponovo otvaraju granice na selektivan način sa zemljama koje smatraju sigurnim.

Izvještaj ECDC navodi, međutim, da epidemiološki podaci ne mogu biti pouzdani jer evropske zemlje ne koriste zajednički pristup testiranju i izvještavanju broja zaraženih, što čini nemogućom usporedbu podataka o širenju epidemije, prenosi Reuters.

 

IZVOR: RTV SLON/FENA

Objavio: -

Prošli ponedjeljak u Živinicama počela je gradnja jedne od najmodernijih ljetnih scena u BiH. Ovo je jedan od najvećih projekata u oblasti kulture poslije rata koji se desio na području grada Živinice. Ideja  za jednim ovakvim projektom, krenula je sa ciljem  da se u ljetnom periodu, kada nema puno kulturnih dešavanja, nastavi umjetnički i kulturni život Grada.

“Vrijednost ljetne scene je oko 120 hiljada maraka i nalazi se u blizini BKC-a. Željeli smo da to područje dobije drugačiju dimenziju i da u potpunosti bude hram kulture. Time smo napravili jedan kompleks kada je u pitanju Grad Živinice.”, rekao je Samir Kamenjaković, gradonačelnik Živinica. 

Tehnički nije bilo mogućnosti da se projekat realizuje ranije. Na ovaj način u gradu će se u ljetnim i jesenjim danima održavati kulturne manifestacije na najkvalitetniji način. Ljetna pozornica omogućit će gradu da postane domaćin velikih ljetnih skupova kulture koji će se održavati ne samo u Živinicama, nego i u Kantonu i u Federaciji.

“Mi već polako pripremamo repertoar za avgust i septembar tako da će publika svake sedmice moći uživati u kulturnim događajima. To sve će biti pod otvorenim nebom, pod zvijezdama.  Vjerujem da će to biti nezaboravan osjećaj za publiku jer mi nismo nešto navikli na to, ali to je trend u Evropi i svijetu., dodao je Elmir Krivalić, direktor BKC Živinice. 

Projekat ljetne scene u Živinicama dugo je čekan projekt i moći će primiti oko 300 ljudi koji će uljepšati grad, ali i najvažnije, stavit će u funkciju društvo i kulturu. S obzirom da je još uvijek na snazi vanredno stanje, ukoliko i ostane tako do početka rada ljetne pozornice, građani će svakako morati poštovati propisane mjere.

Objavio: -

Tužilaštvo BiH je radilo i radi na predmetima koji se odnose na javne nabavke i sve što je moglo ugroziti zdravlje i život ljudi u BiH za vrijeme epidemije i sada, izjavila je danas u Sarajevu glavna tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić.

Ocijenila je da će se pandemija koronavirusa i smanjen kapacitet rada Tužilaštva BiH najviše odraziti na predmete ratnih zločina i predmete ekshumacija.

Tadić je izjavila da bi u narednom periodu trebalo riješiti pitanje revidirane strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina da bi sustigli ono što je izgubljeno u prethodna dva i po mjeseca i zbog neusvajanja ovog dokumenta.

Tužilaštvo BiH, naglasila je, radilo je u vrijeme pandemije, ali smanjenim kapacitetom.

– Podignute su četiri optužnice za borbu protiv terorizma, imali smo u dežurstvima mnogo predmeta krijumčarenja ljudi, zatim pitanje graničnih policajaca… Dakle, mi smo morali raditi kao u punom kapacitetu – dodala je Tadić.

Istakla je da je Tužilaštvo BiH bilo posvećeno radu na predmetima koji se odnose na zdravlje i život ljudi, te dodala da u svom radu poštuje sve mjere opreza propisane od nadležnih organa i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

– Moram reći da je Tužilaštvo BiH u prošlom periodu radilo i radi na predmetima koji se odnose na javne nabavke i sve što je moglo ugroziti zdravlje i život ljudi u BiH za vrijeme epidemije i sada. Mi imamo otvorenih predmeta na kojima radimo, pratili smo i svu tu situaciju i evidentirali nastojeći da vidimo kako će se dalje situacija odvijati. Dakle, Tužilaštvo BiH je bilo posvećeno radu na predmetima koji se odnose na zdravlje i život ljudi, a posebno rigorozno prema onima koji su iskorištavali novac građana BiH – dodala je Tadić.

Objavio: -

Vlada TK danas je usvojila Izvještaj Direkcije regionalnih cesta TK za 2019. Godinu. U prošloj godini prihodi Direkcije su bili veći od 15 miliona, dok su rashodi i izdatci 23,6 miliona. Stepen realizacije projekata u prošloj godini bio je 66 posto. Urađeno je 16800 metara  regionalnih cesta od čega, je 9800 rekonstruisani dio, a 7000 metara je rehabilitovano. Na sanaciju klizišta u prošloj godini potrošeno je 345 hiljada KM, za redovno održavanje 2,7 miliona KM, a za zimsko 1,4 miliona KM. Usvojen je Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona kao i Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta TK za 2020. godinu.

“Direkcija u ovoj godini ima planiran 21 projekat. Jedan je završen, to je kružna raskrsnica u Živinicama, za osam projekata je potpisan ugovor, tri izvođača su već uvedena u radove. Ukupno je planirano  8.639.935,80 KM za rekonstrukciju i rehabilitaciju cesta ove godine u Direkciji.“

Za rekonstrukcije regionalnih cesta u Tuzlanskom kantonu u ovoj godini planirana su sredstva od 8,5 miliona KM. Direktor navodi da ima i sredstava koja su preostala iz ranijih godina, te nerealizovanih kreditnih sredstava, što bi trebalo biti uloženo u rekonstrukcije ove godine. Prema novoj prekategorizaciji, Direkcija će ubuduće brinuti o oko 320 kilometara puteva u TK.

“Što se tiče kreditnih sredstava, u 2020. Godinu je preneseno više od pet miliona KM, odnosno četiri projekta. Jedan smo završili, na dva projekta koja su u toku imamo veće imovinske problem, to su tri trake Goduš- Rastošnica I imamo planirano 402 hilajde KM za sanaciju klizišta iz prošle kao I 913 hiljada iz ove godine.”,d odao je Omerčević.

Radovi na nekim dionicama regionalnih puteva su u toku, tako da pandemija nije mnogo uticala na sam tok radova. Riječ je o zadnjih 750 metara regionalne ceste Tuzla-Dokanj-Šibošnica, čime će biti asfaltiran kompletan dio ceste, Tuzla će biti spojena sa Čelićem asfaltnim putem. Tu je I rekonstrukciju ceste Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice. Radi se o dužini od hiljadu metara gdje su radovi bili stopirani zbog neregulisanih imovinskih odnosa. U toku su I radovi na regionalnoj cesti Banovići-Ribnica u dužini od 730 metara’.

 

Objavio: -

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u aprilu u poređenju sa martom ove godine manja je za 6,2 posto, dok u odnosu na april prošle godine bilježi pad za 15,9 posto.

U aprilu u odnosu na mart ove godine proizvodnja energije je manja za 0,7 posto, proizvodnja intermedijarnih proizvoda za 5,3 posto, proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 11,4 posto, kapitalnih proizvoda za 13,3 posto, a proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 35,6 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Proizvodnja energije veća je za 2,7 posto u aprilu ove godine u poređenju sa aprilom lani, dok je proizvodnja intermedijarnih proizvoda manja za 16,6 posto, proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 22,2 posto, kapitalnih proizvoda za 32,3 posto, a proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 64,6 posto.

Objavio: -
Blood sample with respiratory coronavirus positive

Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), u posljednja 24 sata testirana su 234 uzorka na prisustvo koronavirusa, a 14 je bilo pozitivno.

Po riječima generalne direktorice KCUS-a, prof. dr. Sebije Izetbegović, svih 14 pozitivnih pacijenata bili su iz Tešnja.

 

IZVOR: RTV SLON/FENA

Objavio: -

U BiH jutros je pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu Bosne. Danas će u većem dijelu Bosne preovladavati oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Više padavina poslije podne. U drugom dijelu dana ili tokom noći u sjeveroj i sjeveroistočnoj Bosni s očekuje grmljavina. Na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine pretežno, u ostatku umjereno oblačno vrijeme.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od 12 do 20, na jugu do 23 stepena.

Objavio: -

Sektor metalske i elektroindustrije BiH u prva četiri mjeseca ove godine zabilježio je pad izvoza od 18,31 posto, odnosno 275,9 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine.

Istovremeno je uvoz ovog sektora pao za 19,04 posto, odnosno za 410 miliona KM.  Prema podacima  Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK BiH), najveći pad je u kategoriji aluminija i proizvoda od aluminija.

– Izvoz aluminija u sirovim oblicima za prva četiri mjeseca pao je 55,2 posto ili za 135,2 miliona KM, što pripisujemo gašenju proizvodnog pogona firme Aluminij d. d., tako da bi do značajnog pada u ovoj kategoriji došlo i bez uticaja pandemije, imajući u vidu da je glavni proizvod koji bilježi pad aluminijum u sirovim oblicima (-130 miliona KM u ovom periodu) – navodi se u analizi VTK BiH.

Druga najugroženija kategorija je čelik i proizvoda od čelika (pad više od 67 miliona KM), a u padu je i izvoz autodijelova (-19,4 posto ili 26,4 miliona KM).

Najveći pad izvoza metalskog sektora je registrovan sa Italijom (58 miliona KM), Hrvatskom (44,8 miliona KM), Srbijom (30 miliona KM), Njemačkom (27,9 miliona KM), Austrijom (24,9 miliona KM), Slovenijom (21,2 miliona KM)…

U vodećih 20 izvoznih tržišta, rast izvoza je jedino zabilježen u Rumuniju (19,7 posto), Poljsku (1,8 posto) i SAD-u (41 posto).

Metalska i elektroindustrija BiH osjetila je negativne posljedice već početkom 2020. godine pojavom koronavirusa u Kini. Kako se virus brzo proširio i početkom marta zahvatio najveća izvozna tržišta bh. firmi u EU, poslovanje je bilo veoma otežano i u mnogim kompanijama obustavljeno.

Sve kompanije metalske i elektroindustrije pogođene su krizom, a problemi su različiti od firme do firme. Podaci Privredne komore Federacije BiH pokazuju da se krajem marta i početkom aprila pad poslovanja kretao između 30 i 70 posto u zavisnosti koji su proizvodi u pitanju, u koju zemlju se izvoze i naravno zavisno od situacije kod poslovnih partnera.

 

IZVOR: RTV SLON/FENA