Bandić: Informisanje radnika je ključno za eliminaciju zloupotreba radnika migranata

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH, predvođena direktorom mr. Muamerom Bandićem, boravi u Beogradu, 24. i 25. januara, na dvodnevnoj radionici transnacionalne radne grupe organiziranoj u okviru DRIM projekta (Dunavski region za ekonomske integracije migranata).

Agencija za rad i zapošljavanje BiH je već sarađivala sa DRIM projektom i rezultat te saradnje jeste informacijska platforma Dunavski kompas putem kojeg su dostupne informacije našim građanima o radnim migracijama u osam država članica Dunavske regije (Njemačka, Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Slovenija i Srbija).

Teme radionica koje se održavaju u Beogradu odnose se na problematiku širenja informacija ka radnim i drugim mobilnim pojedincima s dvostrukim ciljem: pomoći migrantima da na legalan i siguran način dođu do radnih mjesta u državama domaćinima, te s druge strane da se državama olakša upravljanje migracijama.

U tom smislu direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH je istakao koji su problemi koji se mogu pojaviti ukoliko se radni migranti ne informišu dovoljno o načinima odlaska na rad u inostranstvo, te koja je uloga Agencije za rad i zapošljavanje BiH u procesu radnih migracija. Direktor Bandić je još rekao da je: „najsigurniji način upravljanja radnim migracijama postojanje pravnog okvira, tj. međudržavnih sporazuma, koji reguliraju zapošljavanje državljana jedne države u drugoj državi.“

„Naša iskustva govore da ovaj način upravljanja radnim migracijama omogućava sigurnost i zaštitu radnika na radu u drugim državama, omogućava legalno zapošljavanje, onemogućava prevare prilikom zapošljavanja, te državi iz koje odlazi radna snaga na rad u inostranstvo omogućava upravljanje migracijama u kontekstu potreba domaćeg tržišta rada, odnosno posredovanje u zapošljavanju samo one radne snage koja čini višak na domaćem tržištu rada“, rekao je Bandić.

Također, direktor Bandić je naglasio da Agencija za rad i zapošljavanje BiH već koristi aplikaciju Dunavski kompas, te da svi kandidati zainteresirani za odlazak u jednu od država članica Dunavske regije putem ove aplikacije dobiju sve relevantne informacije o načinu zasnivanja radnog odnosa u ovim državama što je ključno da se eliminiraju moguće zloupotrebe radnika na radu u inostranstvu.