Bandić: U 2018. godini nastavljen rast zaposlenosti i pad nezaposlenosti

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Danas je održana press konferencija Agencije za rad i zapošljavanje BiH, gdje je direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Mr. Muamer Bandić, predstavio pokazatelje tržišta rada u 2018. godini, te rezultate Agencije za rad i zapošljavanje BiH u 2018. godini.

Direktor Bandić je naglasio da je 2018. godina bila godina u kojoj se konstantno smanjivala nezaposlenost, a povećavala zaposlenost. Tako je u decembru nezaposlenost iznosila 435.266 osobe što je najmanji broj od kada Agencija za rad i zapošljavanje BiH vodi ovu statistiku, tj. od 2005. godine. Nezaposlenost se u odnosu na 2017. godinu smanjila za 39.818 osoba ili 8,4%.

U isto vrijeme broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini u periodu januar-decembar 2018. godine bio je u porastu u odnosu na isti period 2017. godine i to za 3,13% ili 24.774 osoba. U decembru 2018. godine je u BiH bilo 817.375 zaposlenih osoba što je najveći broj zabilježen do sada od kada Agencija za rad i zapošljavanje BiH objavljuje ove podatke.

Po riječima direktora Bandića, isti trend pokazuje i Anketa o radnoj snazi za 2018. godinu, gdje je anketna stopa nezaposlenih 18,4% i također je najniža ikada zabilježena. Također, u 2018. godini zaposleno je do sada najviše osoba sa evidencija nezaposlenih i taj broj za čitavu godinu iznosi 142.025 osoba.

Kada su u pitanju rezultati posredovanja Agencije za rad i zapošljavanje BiH, posredovan je se nastavilo prema međunarodnim sporazumima o zapošljavanju. Tako je u Republici Sloveniji postignut napredak u zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine. U 2018. godini zaprimljeno je 11.281 oglas iz Slovenije, što je za 3.830 oglasa ili 51,4% više u odnosu na 2017. godinu; potraživano je ukupno 23.456 radnika, što je za 6.977 radnika ili 42,34% više nego u odnosu na 2017. godinu, te je ukupno zaposleno 16.090 radnika. To znači da od ukupnih potreba Slovenije, Agencija za rad i zapošljavanje BiH je posredovala u zapošljavanju 68,6% potrebnih radnika, dok su ostala posredovanja išla iz ostalih država regiona. Navedeni broj zaposlenih radnika predstavlja povećanje od 6.167 radnih dozvola ili 62,15% u odnosu na 2017. godinu.

Istovremeno je u SR Njemačkoj posredovano u zapošljavanju 1.000 osoba sa završenom srednjom medicinskom školom, te je kroz program ferijalnog rada omogućeno da 14 studenta, tokom ljetnog raspusta, steknu radno iskustvo, usavrše jezik i zarade novac potreban za nastavak školovanja.

Direktor Bandić je naglasio da se trend pozitivnih kretanja na tržištima rad, kako u BiH, tako i u inostranstvu, odrazio na smanjene broja predmeta socijalnog osiguranja.