Banovići na nogama: Nećemo u koncern Elektroprivrede!

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Od šest zaključaka koje je Općinsko vijeće Banovići danas usvojilo, četiri sadrže zahtjeve upućene Vladi I Parlamentu FBiH. Od njih se traži da Odluku Vlade FBiH o prestruktuiranju rudnika u FBiH ne usvoje ili vrate na doradu jer bi kako je rečeno, ta odluka, ukoliko bude usvojena, imala dalekosežne posljedice na Općinu Banovići i njene građane.

“Vidjeli ste danas kroz raspravu se moglo primijetiti da niti Sindikat, niti bilo koji zainteresovani subjekat na prostoru općine Banovići kojeg se direktno tiču problemi rudara, u ovom slučaju RMU “Banovići” nije bio uključen u odluku Vlade, i upravo smo smatrali da bi Sindikat i Općina Banovići trebali uzeti učešća u donošenju ovakve slične odluke, i zbog toga smatramo da je preuranjena i da treba uključiti sve zaitneresovane subjekte,”  rekao je Nermin Delagić, predsjedavajući Općinskog vijeća Banovići.

Program Federalne Vlade koji će se naći pred parlamentarcima između ostalog podrazumijeva da svi rudnici u FBiH koji u vlasničkoj strukturi imaju većinski državni kapital uđu u koncern EP BiH. U koncernu su već Rudnici Kreka, Đurđevik, Kakanj, Breza, Zenica, Gračanica, Abid Lolić. Ostao je Rudnik mrkog uglja “Banovići” d.d. Banovići. Prije nego je ova Odluka Vlade FBiH upućena Parlamentu Federacije, iz RMU Banovići tvrde da o ovome nisu bili informisani.

“Na šestoj stranici stoji da je u sastavu koncerna, pa se nabrajaju rudnici i tu je u Rudnik Banovići sa 69,50 državnog kapitala i 30, 5 privatnog kapitala. Znači, mi smo već u sastavu koncerna, a bez javne rasprave, bez pitanja Uprave, općinskih institucija, sindikata, bez plana. Ovo je sramota šta se radi od strane premijera Novalića. Prema kolektivu i Općini,” kazao je Munever Čergić, direktor RMU “Banovići” d.d. Banovići.

Direktor Rudnika Banovići tvrdi da je taj potez Vlade FBiH nedopustiv iz razloga što, kako dodaje, nije ispoštovana kompletna procedura koja bi trebala podrazumijevati i javnu raspravu, okrugli sto i stručne studije. Ali, odluka je već donesena i već u srijedu će se naći pred parlamentarcima.

Iako je Vlada FBiH predložila restruktuiranje što bi trebalo značiti poboljšanje rada i poslovanje, za banovićane koji su zaposleni u Rudniku mrkog uglja “Banovići” ta odluka je nedopustiva. Kao što je jasno naznačeno u dokumentu, ona podrazumijeva ulazak u koncern EP BiH, smanjenje cijene uglja i smanjenje zaposlenih.

Općina Banovići daje podršku sindikatu

“Općina Banovići i Općinsko vijeće daju punu podršku sindikatu i menadžmentu rudnika na očuvanju svakog radnog mjesta u RMU Banovići u nastavku izgradnje TE Banovići i odlučno ne ulasku u koncern dok se ne izgradi TE Banovići, dok se na zakonit način ne regulišu sami odnosi u koncernu,” kaže Midhat Husić, načelnik Općine Banovići.

Sindikalisti podržavaju trenutnu upravu na čelu sa Muneverom Čergićem. Kažu da kada kamen temeljac za izgradnju Termoelektrane Banovići bude postavljen, nemaju ništa protiv da u skladu sa zakonom, i Uprava bude smijenjena. Od Vlade Federacije traže neulazak u Koncern, početak izgradnje termoelektrane Banovići i radna mjesta.

Kada krene izgradnja termobloka u Banovićima, i kada krene proces izgradnje mi ćemo sjesti s njima i razgovarati o tome. Da li je koncern rentabilna kompanija, u kojoj se i mi jedan dan moramo naći, ali ovakva kakva je sad, mi nećemo,” poručio je Zijad Lačić, predsjednik Skupštine Sindikata RMU Banovići.

Federalna Vlada i premijer koče izgradnju termoelektrane Banovići koja je prema projekcijama trebala već biti završena. Na prethodnih nekoliko sastanaka federalni premijer se uopće nije ni pojavio, što je indikativno da u interesu Vlade FBiH nije izgradnja termobloka u Banovićima, mišljenja su sindikalci, Uprava rudnika Banovići i vijećnici Općinskog vijeća.