Općina Banovići realizuje finansijsku pomoć namjenjenu za obrte, samostalne i srodne djelatnosti, sa ciljem ublažavanja šteta u poslovanju koje su nastale kao posljedica pandemije koronavirusa.

Sredstva će biti dodjeljena za 73 lica u iznosu od po hiljadu konvertibilnih maraka, utvrđeno je listom aplikanata koji su ostvarili pravo na dodjelu sredstava objavljenom ovih dana.

-„Kako bi pomogli u sanaciji šteta nastalih zbog stanja prirodne nesreće izazvanog pandemijom koronavirusa, dodijelili smo bespovratna finansijska sredstva obrtnicima, trgovcima i ugostiteljima kojima je rad bio zabranjen od strane nadležnih organa. Između ostalog, ova pomoć je namjenjena za očuvanje radnih mjesta i održavanje ovih djelatnosti bar na istom nivou“,- naveo je načelnik Midhat Husić.

Planirano 150 hiljada KM

Finansijska pomoć se realizuje na osnovu Javnog poziva, po kojem se bespovratna finansijska sredstva dodjeljuju fizičkim licima koja obavljaju samostalnu djelatnost, obrte, srodne djelatnosti registrovane na području opštine Banovići u osnovnom zanimanju, osim izdvojenih poslovnih prostora koji su registrovani putem zaposlenika a obavljaju djelatnost u okviru registrovanog obrta, a nisu trajno odjavili djelatnost.

Bespovratna finansisjka sredstva će biti isplaćena sa budžetske stavke “Grant samostalnim poduzetnicima i obrtnicima za ublažavanje socio-ekonomskih posljedica izazvanim Covidom-19” kojom su planirana sredstva u iznosu od 150 hiljada KM.

Sredstva koja koja ostanu neraspoređena nakon ove dodjele, raspodijeliti ćemo po drugom javnom pozivu koji planiramo objaviti u narednom periodu. Bit će to nastavak pružanja podrške sektoru poduzetništva i obrta u smislu realizacije javnih poziva.