Banovići: Počeo sa radom Centar za inkluzivni razvoj djece

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U Banovićima je nedavno otvoren Centar za inkluzivni razvoj djece.

Centar obezbjeđuje najsavremenije usluge podrške djeci do 18 godina koja imaju bilo koji oblik poteškoće u razvoju, njihovim porodicama, vrtićima, školama i drugim ustanova sa područja Banovića, Kladnja, Živinica i Lukavca. Za ovaj projekt osigurano je 1.176.996 KM.

Centar je osnovan sa ciljem sveobuhvatnog pristupa inkluziji i usmjeren je na terapijske postupke sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju i članovima njihovih porodica ali i cjelokupne društvene zajednice, kazala je koordinatorica Centra iz Općine Banovići, Jasmina Karabašić koja posebno ističe značaj pristupa i edukacije stručnjaka koji će kroz neformalne i formalne programe cjeloživotnog učenja stjecati potrebna znanja, vještine i kompetencije za razvoj inkluzivnog društva.

Formirano sedam kabineta

U okviru Centra formirano je sedam kabineta: logopedski kabinet, kabinet za fizioterapiju, radnu terapiju, senzornu terapiju i psiho-socijalnu terapiju, te mobilni stručni timovi i centri znanja.

Trenutno svi kabineti rade djelimičnim kapacitetom jer se istovremeno provodi intenzivna obuka zaposlenika i završne procedure za zvanični početak rada u punom kapacitetu. Prema riječima direktorice OŠ Banovići Enise Lapandić, “punim kapacitetom Centar bi trebao početi raditi od marta 2020. godine. Do tada je potrebno uraditi još dosta toga, od edukacije uposlenika i obezbjeđenja još nekih sredstva za rad, pa do informisanja javnosti i razbijanja stereotipa o prihvatanju inkluzije”, navela je direktorica Lapandić.

Otvorene prijave

U Centaru u Banovićima do sada je evidentirao 96 djece sa već utvrđenom dijagnozom sa kojima se provode terapije. Značajan dio djece još je u postupku utvrđivanja dijagnoze i to su uglavnom mlađa djeca predškolskog uzrasta, ističe glavni koordinator Centra Mersudin Šehić i naglašava da se svakodnevno u Centar mogu javiti i bez bilo kakve dijagnoze djeca i roditelji koji imaju bilo kakvu potrebu za najsavremenijim usluga Centra.

Za potrebe Tuzlanskog kantona formirana su dva ovakva centra, pored Banovića, drugi je smješten u Gradačcu. Centar je osnovan u okviru međunarodnog projekta pod nazivom „Inkluzija za svu – Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini“.