“Barijatrijska hirurgija juče, danas, sutra” prof. dr. Pašića prevedena na još osam jezika

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Omni scriptum group i Lambert Academic Publishing sa svojim izdavačem u Latviji su pred kraj 2018. godine objavili knjigu Bariatric Surgery: Yesterday, Today, Tomorrow, koju su napisali prof. dr. Fuad Pašić i prof. dr. Miroslav Bekavac-Bešlin. Knjiga je u Evropi do sada bila dostupna na platformama Amazon, Morebooks i Hachette.
”Bariatric Surgery: Yesterday, Today, Tomorrow” prevedena je i objavljena na još 8 jezika. Zainteresirani čitaoci širom Latinske Amerike, Europe, Rusije i drugih zemalja imat će priliku čitati knjigu na svojim maternjim jezicima.

Knjiga je prevedena na engleski, njemački, francuski, španski, talijanski, poljski, nizozemski, portugalski i ruski jezik.
Prof.dr. Fuad Pašić do sada je kao autor i koautor napisao 6 knjiga. U zadnjih 5 godina iz uže oblasti liječenja patološke gojaznosti imao je 20 pozvanih predavanja.