Bh. poljoprivrednicima stvoreni uslovi za korištenje sredstava EU fondova

Bh. poljoprivrednicima stvoreni uslovi za korištenje sredstava EU fondova

Objavio: -

Dugoočekivana Strategija ruralnog razvoja BiH za period 2018-2021. godine je nakon skoro 10 godina dobila pozitivno mišljenje od strane Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma parlamenta BiH. U skladu sa zakonskim propisima definisano je donošenje strateškog plana ruralnog razvoja koju je Savjet ministara usvojio početkom ove godine.

 

“Prvenstveno, veoma je bitno da su sve nadležne institucije prepoznale značaj usvajanja jednog ovakvog dokumenta, te aktivno učestvovale i iskazale spremnost za njegovu implementaciju. Dokument sadrži širok spektar mjera i podmjera čija će implemenatacija sigurno veoma pozitivno utjecati na rast konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda i života u ruralnim područjima. Obezbjeđenje planiranih investicija podsticat će restruktuiranje, modernizaciju i diverzifikaciju ekonomije ruralnih područja”, kazao je za Dušan Nešković, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

 

Strateški plan pruža okvir za razvoj sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja, unapređenje koordinacije i upravljanja sektorom, poboljšanje sistema regulacije sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih pitanja, zakonodavno i institucionalno usklađivanje, kako bi se osiguralo postepeno približavanje EU i međunarodnim standardima. Strateški plan predviđa razvoj kapaciteta i diverzifikovanu podršku ruralnom razvoju.

 

“Polazna osnova za izradu ovog dokumenta su entitetsko-strateški dokumenti i izrađena je na modularnom principu uz jasno prepoznavanje nadležnosti za implementaciju određenih mjera. Okvirni dokument je sveobuhvatan sa postavljenih šest ciljeva koji se dostižu implementacijom 11 mjera i 66 podmjera”, istakao je Nešković.

 

Osnovna pretpostavka za donošenje, a što je i mnogo bitnije, i provođenje bilo kojeg strateškog dokumenta jeste postojanje saglasnosti svih nadležnih institucija na svim nivoima vlasti vezano za njegov sadržaj i formu. Uz prihvatanje i puno poštivanje nadležnosti svih nivoa vlasti u BiH predloženi dokument je dobio sadržaj prihvatljiv od strane EU i provodiv od strane nadležnih institucija.

 

“Predloženi dokument podrazumijeva niz mjera koje se odnose na uspostavljanje sistema i kapaciteta za provođenje poljoprivredne politike kao i usvajanje i usklađivanje propisa sa onim koji se primjenjuju u EU”, kazali su iz Ureda ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

 

Sve ovo predstavlja stvaranje uslova za korištenje značajnijih sredstava iz EU fondova, jer bez Strategije ruralnog razvoja ne može se ni aplicirati prema fondovima EU za projekte iz oblasti agrara.

 

“Međutim, ne smije se zanemariti da korištenje ovih sredstava u značajnoj mjeri zavisi i od spremnosti samih poljoprivrednika, odnosno od njihove sposobnosti da ispune i dostignu visoko postavljene EU kriterijume”, poručio je Nešković.

 

Da je ova Strategija usvojena prije 10 godina, otkako je pokrenuta, to bi mnogo značilo za poljoprivrednike. O propuštenim šansama je teško govoriti, ali najznačajniji gubitak je evidentan, a to je da “konkurentnost poljoprivrednih proizvoda značajno zaostaje za zemljama okruženja i EU, posebno uzimajući u obzir prirodne predispozicije kojima raspolažemo”, poručuju iz Ureda MVTEO.

 

Izvor: RTV Slon/FENA/