BiH dobija strategiju za prihvat svojih državljana koji neosnovano borave u stranim zemljama

     

Vlada FBiH je dala saglasnost na Nacrt strategije za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u BiH po osnovu Sporazuma o readmisiji i Akcioni plan za period 2020. – 2023. godina.

Strategija je rezultat rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Radne grupe koju je imenovala ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, i predstavlja nastavak ispunjavanja obaveza naše zemlje iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima s ciljem očuvanja bezviznog režima koji joj je odobren odlukom Vijeća Evrope od 14. decembra 2010. godine, kao i obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

To podrazumijeva usvajanje djelotvornih politika kojima će biti uspostavljen funkcionalan sistem prihvata i integracije u društvo readmisiranih osoba na efikasan, održiv i dugoročan način, uz puno uvažavanje njihovih prava, što će doprinijeti smanjenju broja sekundarnih migracija državljana BiH.