BiH i Crna Gora potpisale Sporazum o traženju nestalih osoba

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Nakon što je naša zemlja potpisala Protokol o sardanji u traženju nestalih osoba sa Srbijom i Hrvatskom, Protokol je potpisan i sa Crnom Gorom čime je zaokružena regionala saradnja u traženju nestalih osoba. Protokol je u ime BiH potpisala ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac koja je kazala da BiH traži na prostoru Crne Gore ukupno 29 osoba, te da je od tog broja do sada identificirano 12 osoba, a za sudbinom njih 17 se još traga.

 

„Kada su u pitanju osobe koje potražujemo prema crnoj Gori, uglavnom su to slučajevi iz Istočne Bosne koji su se desili u vrijeme deportacija ili izlasku iz BiH. Poznato je da još traje proces u Štrbcima, da su to teški slučajevi nestanka tih lica i da će upravo ovakav protokol razjasniti slučajeve nestanka“, izjavila je Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, izjavila je Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH.  

 

Ministrica Borovac dodala je da je stavljanjem potpisa na ovaj protokol samo potvrđeno opredjeljenje Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore da istraju u saradnji na traženju nestalih osoba između dvije države, a pored toga i da iskažu veliku želju da ublaže posljedice ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Istaknuo je da ovo jeste uglavnom najvažnije humanitarno pitanje, jer će pomoći porodicama nestalih osoba da konačno saznaju istinu o njihovom nestanku i da pokušaju nakon ovoliko vremena da dođu do posmrtnih ostataka.

 

„Tražimo deset nestalih lica, svi su civili. Nadamo se da je u procesu identifikacije pronađena jedna osoba i da ćemo barem ejdnoj porodici donijeti istinu i nadamo se i posmrtne ostatke, kazao je Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja Crne Gore.

 

Nakon potpisivanja protokola očekuju se da porodice nestalih dobiju olakšanje u traženju nestalih osoba. Putem ovog protokola oni će posebno biti podržani kada je u pitanju identifikacija, prenos posmrtnih ostataka, i u Crnoj Gori i u BiH biti će obezbijeđena potrebna sredstva i za identifikaciju i za prenos posmrtnih ostataka. Vjerujemo da će naše zemlje istrajati, posebno u afirmaciji tog prava porodica na saznavanje istine o nestalim osobama – rečeno je prilikom potpisivanja Protokola.