BiH i Rusija nastavljaju saradnju na polju tržišta rada

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U prostorijama Agencije za rad i zapošljavanje BiH održan je sastanak između predstavnika Agencije za rad i zapošljavanje BiH i delegacije Savezne službe za rad i zapošljavanje Ruske Federacije.

Sastanak predstavlja nastavak saradnje dvije institucije na osnovu Protokola o saradnji dvije institucije. Na sastanku je razgovarano o stanju na tržištima rada dvije države, te je direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Muamer Bandić, predstavio pozitivna kretanja na domaćem tržištu rada.

“Koliko god bila različita tržišta rada u našim državama svjesni smo da postoje i mnoge stvari koje su veoma slične: poput problema zapošljavanja mladih ili zapošljavanja teško zapošljivih grupa na tržištu rada. Zbog toga je bitna razmjena iskustava i modela rada jer na taj način unapređujemo rad naših institucija, a samim tim i našu efikasnost na tržištu rada”, rekao je direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Muamer Bandić.

Na sastanku je zaključeno da se razmjena informacija sa tržišta rada i iskustava u radu dvije institucije pokazala kao odlična praksa, te će se ova saradnja nastaviti i u narednim godinama.

U cilju detaljnog upoznavanja sa tržištem rada u BiH, Agencija za rad i zapošljavanje BiH je za predstavnike Savezne službe za rad i zapošljavanje Ruske Federacije organizirala sastanke sa predstavnicima Federalnog zavoda za zapošljavanje gdje je razgovarano o konkretnim programima na tržištu rada, usmjerenim ka zapošljavanju mladih osoba i osoba sa invaliditetom, te o modelima saradnje sa poslodavcima.

Nakon održanih sastanaka organizirana je posjeta Službi zapošljavanja Bosansko-podrinjskog kantona gdje će biti predstavljen pozitivan primjer saradnje između službe zapošljavanja, obrazovnih institucija i poslodavaca na lokalnom nivou.