BiH i Turska jačaju saradnju u oblasti zaštite od prirodnih i drugih nesreća

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa.

Na ovaj način želi se unaprijediti saradnja između državnih, vladinih i nevladinih institucija i organizacija u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, uključujući, između ostalog, međusobnu pomoć u slučaju prirodnih i civilizacijskih katastrofa i uklanjanje njihovih posljedica, obuke, proizvodnju opreme  i donacije.

Za provođenje ovog sporazuma nadležni su Ministarstvo sigurnosti BiH i tijelo za upravljanje u vanrednim situacijama u slučajevima katastrofa u Republici Turskoj. Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar sigurnosti.