13.9 C
Tuzla
03.10.2022.

BiH institucije daju 23 miliona KM za Microsoft licence

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH je objavilo aukciju za “Nabavku i iznamljivanje Microsoft licenci za potrebe institucija Bosne i Hercegovine”, u vrijednosti od 23.047.863,24 KM bez PDV-a, saznaje Akta.ba.

Naime, prva aukcija je objavljena aprilu i iznosila je 21.295.726,50 KM, ali je ista poništena.

“Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke: URŽ svojim Rješenjem broj JN2-01-07-1-1635-7/22 od 13.07.2022. godine poništio postupak nabavke u cjelosti”, navedeno je tada u tenderskoj dokumentaciji kao razlog poništenja.

Nova aukcija predviđa iznajmljivanje licenci za korišćenje Microsoft softverskih proizvoda i usluga podrške kroz Microsoft program količinskog licenciranja za potrebe institucija Bosne i Hercegovine

“Odabrani dobavljač, obavezan je poštovati opšte i posebne uslove koje je za pomenuti ugovor odredio Microsoft kao nosilac autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva za svoje softverske proizvode. U okviru Enterprise Agreement – Enterprise ugovora, korisnici stiču prava korištenja Microsoft softverskih proizvoda i usluga, prava međusobnog povezivanja tih proizvoda, prava korištenja određenih proizvoda kao usluge, te prava korištenja dodatnih usluga i/ili pogodnosti, kao i podrške kako od strane dobavljača, tako i od strane Microsofta”, navedeno je u dokumentaciji.

Jedan od uslova podrazumijeva da je ponuđač pozitivno poslovao u prethodne dvije godine (2020. i 2021).

Rok za dostavljanje ponuda ističe dana 14.11.2022. godine u 10:00 sati, ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Da podsjetimo, prethodni trogodišnji ugovor o iznamljivanju Microsoft licenci vrijedan 24,6 miliona KM sa PDV-om, Ministarstvo je potpisalo 2019. godine sa grupom firmi “Lanaco”, “Teamwork” i “SYS Company”.

POSLJEDNJE DODANO