BiH ispunila uslove za novu tranšu MMF-a

BiH ispunila uslove za novu tranšu MMF-a

Objavio: -

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda razgovarao je jučer sa šefom Misije Međunarodnog monetarnog fonda Nadeemom Ilahijem koji od prošle sedmice boravi u Bosni i Hercegovini.

Tokom razgovora zaključeno je da je dobro što su ispunjeni osnovni uslovi kako bi bio nastavljen program s MMF-om i uplaćena druga tranša entitetima, te da je nužno nastaviti s provođenjem reformi kako bi se ispunile odrednice iz Pisma namjere.

Ministar Bevanda upoznao je šefa Misije MMF-a o procesu usvajanja izmjena i dopuna Zakona o osiguranju depozita BiH koji je privremeno povučen iz parlamentarne procedure gdje do sada nije imao podršku većine iako je ranije dobio jednoglasnu podršku Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita i Vijeća ministara BiH.

Učesnici sastanka su se složili da je nužno što prije provoditi zacrtane reforme jer se sve aktivnosti odvijaju u izbornoj godini kada je, kako su pokazala ranija iskustva, manja efikasnost.

Naglašeno je da svaki nivo vlasti u okviru svojih nadležnosti radi na preuzetim obvezama, a da je nužno nastaviti uštede i ograničenje zapošljavanja kako je i predviđeno proračunom za ovu godinu.

Sastanku je nazočio i rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi.