BiH je u samom vrhu Evrope po visini poreza na rad!

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – avgust 2019.godine uplatili su 3.476.557.530 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH. Porezni sistemi su različiti od zemlje do zemlje, a u čitavom poreznom sistemu najvažniji i najizdašniji su javni prihodi.  Zbog veće ekonomske aktivnosti i povećane kontrole, u prethodnoj godini je poboljšana naplata poreza u BiH, te je iznos svih naplaćenih poreza bio viši u odnosu na 2017. godinu. Ipak, veća ekonomska aktivnost je rezultirala rastom BDP-a, što je uticalo na to da porezni teret ostane na istom nivou, podaci su platforme www.mojporez.ba

BiH ima izuzetno visoke namete na rad, čak je po tom pitanju u samom vrhu Evrope što destimuliše zapošljavanje i uzrokuje odlazak mladih iz države.  S druge strane, BiH nema jasan registar parafiskalnih nameta, što uzrokuje gomilanje istih i destimulisanje poduzetničkih inicijativa“, istakao je Admir Čavalić, ekonomski analitičar. Da sve nije crno, treba izdvojiti i to da je dobar primjer funkcionalnog poreza u BiH PDV.

Pitanjem poreza u BiH bavili smo se i u programu Slon radija, te u vrijeme ekonomskih varijacija potražili smo odgovor na pitanje da li veći porezi stimulišu ili otežavaju razvoj ekonomije jedne države?

„Veći porezi, ne samo da destimulišu privredu jedne zemlje i poduzetnike, da se bave nekom ekonomskom aktivnošću, već s druge strane smanjuju državne prihode“, istakao je ekonomski analitičar Admir Čavalić, tokom gostovanja u programu Slon radija.

Pokušavajući na slikovit način pojasniti ovu tezu, Čavalić je podsjetio na Ibn Haldunovu analizu carstva. „Kada se carstvo razvijalo, kao vrhovni organ jedne države porezi su bili niski, ali su prihodi za državnu kasu bili visoki. Na kraju carstva, dakle kada je carstvo propadalo, porezi su bili visoki, ali s druge strane budžetski prihodi su bili niski“, ova analiza vrijedi i danas, a kako tvrdi naš sagovornik. „Ako povećavate poreze do određene granice, s jedne strane destimulišete ljude da se bave legalno poduzetništvom, a s druge strane ih destimulišete da uplaćuju poreze, koje smatraju nepravednim“, pojašnjava Čavalić dodajući da je za društvo ako hoće da uspije najbitnije da napravi optimalan balans između visine poreza i motivacije radnika, poslodavaca, poduzetnika, generalno radnika da radi na stvaranju nekih vrijednosti shodno tim porezima“, istakao je Čavalić.