BiH pristupila konvenciji o uzajamnoj administrativnoj pomoći u porezne svrhe

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda potpisao je u Parizu pristupanje Bosne i Hercegovine Multilateralnoj konvenciji o uzajamnoj administrativnoj pomoći u porezne svrhe.

Potpisivanje je održano u okviru obilježavanja desetogodišnjice Globalnog foruma.

Multilateralna konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima (MAC) predstavlja najopširniji multilateralni instrument koji omogućava sve oblike međunarodne porezne suradnje, kao što su razmjena informacija na zahtjev, spontana razmjena informacija, simultane nadzore, obavljanje poreznih istraga u inozemstvu, dostavu dokumenata u drugoj državi, pomoć u prikupljanju poreza, mjere osiguranja, automatsku razmjenu poreznih informacija te zajedničke inspekcije, a sve u cilju borbe protiv porezne evazije i izbjegavanja plaćanja poreza.

Pristupanjem toj konvenciji Bosna i Hercegovina se pridružuje grupi od više od 125 zemalja potpisnica.

U odnosu na bilateralne sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ta konvencija ima širu primjenu, te predstavlja pravni osnov za automatsku razmjenu informacija.

Ministarstvo financija i trezora BiH u postupcima međunarodne suradnje u porezne svrhe ima ulogu koordinatora između nadležnih institucija (Federalno ministarstvo financija, Ministarstvo financija Republike Srpske i Direkcija za financije Brčko Distrikta), te predstavlja kontakt točku za suradnju s Globalnim forumom.

Nakon potpisivanja slijedi proces ratifikacije sukladno Zakonu o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Bosna i Hercegovina pristupila je Globalnom forumu u srpnju 2018., i time se obvezala da će provoditi standarde razmjene poreznih informacija, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.