BiH suočena sa porastom maloljetnika u sukobu sa zakonom

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Bosna i Hercegovina je, uz sve poteškoće i krize koje karakteriziraju tranzicijsko razdoblje, suočena i s porastom broja maloljetnika u sukobu sa zakonom. Brojni su slučajevi u kojima su počinitelji najtežih krivičnih djela maloljetne osobe, a o čemu svjedoči i nedavno brutalno ubistvo bračnog para, supružnika Đogić u mjestu Šumatac kod Velike Kladuše.

Komentirajući upit u vezi s uzrocima sve učestalijih slučajeva maloljetničkog prijestupništva, nerijetko s tragičnim posljedicama, sociolog, prof. dr. Jusuf Žiga za Fenu ističe kako smo suočeni sa zabrinjavajućom maloljetničkom delinkvencijom, te da tome pogoduje više faktora, od kojih izdvaja samo neke.

– Mladi su preko masovnih medija, uključujući i internet, izloženi pogubnim sadržajima po njihovu socijalizaciju, odnosno formiranje sistema vrijednosti. Promoviraju im se tzv. negativni junaci, razni ‘supermeni’ kojima ne može da stane u kraj niko živ, koji mogu učiniti sve što požele i slično, sa kojima se oni onda pokušavaju identificirati i oponašati ih – pojašnjava Žiga.

Precizira kako tradicionalna društva, u koje spada i bosanskohercegovačko, ubrzano ulaze u tranzicijske preobražaje za koje očigledno nisu još dorasla, „gdje se onda potiskuje uloga porodice i škole u socijaliziranju mladih ljudi, a djeca su po sebi najranjivija kategorija i moraju uvijek imati neku vrstu ‘zaštitnog kišobrana’ dok odrastaju“.

– Bez toga oni su kao da ih gurnete u minsko polje preko koga moraju proći. Ono što bih želio posebno naglasiti jeste odgovornost društva, odnosno društvenih institucija koje bi trebale da brinu o mladima – navodi Žiga.

U tom kontekstu smatra apsurdnim „da resorni ministar, kao što smo to imali priliku vidjeti ovdje prije nekoliko godina, izjavi da nije u stanju obezbijediti ni lokaciju, a kamoli ustanovu koja bi se trebala stručno baviti zbrinjavanjem i resocijalizacijom maloljetničkih prestupnika, pa tako, onda, bilježimo da se neki od njih i po nekoliko stotina puta ‘ponovo vraća’ u delinkventne poslove!“

Dodao je kako se BiH, nažalost, sunovratila u groznu krizu koja nije samo ekonomska i politička, kako se to, nerijetko, pogrešno kvalificira, već je prije svega moralnog karaktera, a što, onda, podupire i narastanje maloljetničkog prijestupništva svake vrste.

– Tek kad toga postanemo svjesni i kada svako počne odgovorno raditi ono što mu pripada, imaćemo realne pretpostavke za izlazak iz postojeće situacije. Niko drugi i nikada to neće učiniti umjesto nas – upozorava Žiga.

(RTV Slon/Fena)