BIHAMK: Kampanja “Sigurno vezani u vozilu” ponovo u Tuzli

BIHAMK: Kampanja “Sigurno vezani u vozilu” ponovo u Tuzli

Objavio: -

Bosanskohercegovački auto-moto klub BIHAMK 18.04.2019. godine realizuje kampanju ”Sigurno vezani u vozilu” u Tuzli, ispred BINGO CITY CENTRA u periodu od 10:00-12:00 sati.

Statistički podaci pokazuju da svake 3 minute na cestama širom svijeta smrtno strada jedno dijete, dok na cestama širom Europe godišnje smrtno strada više od 800 djece uzrasta do 15 godina, dok oko 100.000 bude teško povrijeđeno. 36% nastradale djece su bili putnici u vozilu.

Značajan broj dječijih života (80% stradalih) mogao bi biti spašen kada bi koristili jedini sistem zaštite djece u vozilu- sigurnosne autosjedalice. Nažalost, prema istraživanjima o upotrebi sigurnosnih dječijih autosjedalica koje je proveo BIHAMK, utvrđeno je da je u uslovima gradske vožnje samo 27,7% djece bilo ispravno vezano u dječijem sjedištu tokom vožnje. Približno isti poražavajući procenat imamo kod upotrebe sigurnosnih autosjedalica u uslovima vangradske vožnje, gdje su brzine kretanja vozila veće i mogućnost preživljavanja u slučaju saobraćajne nezgode znatno manja. Procenat pravilne upotrebe autosjedalice tokom vangradske vožnje je samo 29,8%, što znači da petero od sedmero djece nije bilo vezano u autosjedalici tokom vožnje.

Iz gore navedenih razloga, BIHAMK kao jedna od vodećih organizacija u oblasti unapređenja sigurnosti cestovnog saobraćaja u saradnji sa JP Ceste FBiH, a pod pokroviteljstvom Međunarodne Automobilističke Federacije (FIA) današnjom promocijom u realizuje saobraćajno-preventivnu kampanju koja se odnosi na korištenje dječijih autosjedalica pod nazivom „Sigurno vezani u vozilu“. Pomenuta kampanja provodi se u okviru UN Dekade akcije za cestovnu sigurnost i usmjerena je na podizanje svijesti roditelja o značaju korištenja sigurnosnih autosjedalica za vrijeme vožnje.

U okviru navedene kampanje u svim većim gradovima planirano je da kroz simulaciju saobraćajnih nezgoda, korištenjem Simulatora sudara, ukažemo na značaj korištenja sistema dječije zaštite. Zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova vršit ćemo pregled vozila u kojima se nalaze djeca. Planirana je i podjela informativno-edukativnih letaka, naljepnica i majica.