Bijedić: Problem u Zavodu u Pazariću je kadrovska nepopunjenost

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Nezavisna poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Meliha Bijedić kazala je danas na sjednici da je kadrovska nepopunjenost u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić te u ustanovama sličnog tipa iz federalne nadležnosti, najveći problem te da će insistirati da čelne pozicije u tim institucijama dobiju ljudi iz te struke.

„Pozivam nadležna ministarstva da se hitno napravi analiza kadrovske strukture, da se u skladu s nađenim donesu pravilnici i poduzmu hitne mjere, a posebno u procedurama nadzora. U Federaciji Bosne i Hercegovine funkcionira 25 vladinih ustanova socijalne zaštite u kojima je zbrinuto čak 3.282 korisnika. Od zavoda i domova za zbrinjavanje osoba s invaliditetom preko, ustanova za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja, ustanova za vaspitanje muške djece i omladine do disciplinskih centara. O svima njima, njih 3.282 osoba od djece do starih, država treba voditi računa. Činjenica koja me posebno zabrinjava je da ove institucije nisu finansirane iz budžeta federacije, tek mali dio za kapitalna ulaganja. Kada je u pitanju Pazarić, Apsolutno se sve finasira od uplate po korisniku (1100 KM) od plata, ishrane do džeparca korisnicima, i ove institucije zaslužuju biti dio sistemskog finansiranja, pojasnila je zastupnica Bijedić.

Obraćajući se u ime svih nezavisnih poslanika tog doma, novinarima je istakla potrebu izrade standarda i procedura u postupanju i tretmanu štićenika te naglasila da je potrebno hitno formirati radno tijelo koje će implementirati i nadzirati zaključke koji danas budu usvojeni.

“Prizori čiji smo bili svjedoci više nikada ne smiju ponoviti. Treba zaposliti stručni kadar u ustanovama socijalne zaštite. Nažalost, moram kazati da učenik sa posebnim potrebama koji je uključen u redovno školovanjem, je prepušten sami sebi. Roditelji djece s posebnim potrebama nemaju adekvatnu podršku od države, i ako je imaju dobiju je od nevladine organizacije. To se mora promijeniti”, kazala je Bijedić.

Istakla je da je potrebno hitno usvojiti i zakone koji su neophodni za sistemsko rješavanje problema, među kojima su zakon kojim se uvodi kategorija ‘roditelj-njegovatelj’ te zakon o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti.

Također se osvrnula i na poteškoće koje nastaju u procedurama i trošenju vremena dok se dobije saglasnost za intervenciju ili kupovinu lijeka te je predložila da se taj problem riješi tako što će osoba da zadrži zdravstveno osiguranje mjesta prebivališta, a da će se liječi tamo gdje trenutno boravi, uz određenu participaciju.

„Raditi na depolitizaciji upravnih i nadzornih odbora i da u njima trećinu članova čine roditelji koji bi bili angažovani volonterski te depolitizaciju izbora direktora. Izraditi jedinstveni registar djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom te interresorno uvezivanje zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja“, kazala je Bijedić, dodavši na kraju da ne smijemo zanemariti činjenicu da je preko 1600 korisnika smješteno u 24 nevladine organizacije. Njihov doprinos je ogroman i ne smije se zanemariti.

Parlamentarna rasprava isključivo o ovoj problematici zakazana je nakon šokantnih tvrdnji o lošem stanju u pazarićkom zavodu, koje od prve polovine septembra izazivaju buru u javnosti.