1.7 C
Tuzla
06.12.2023.

Boračke invalidnine i naknade za dobitnike najvećih ratnih priznanja bit će povećane 2 posto

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila koeficijent 1 (jedan) za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH (invalidnina), za period septembar – decembar 2020. godine. Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade za 2020. godinu, bit će utvrđena visina mjesečnih novčanih primanja ličnih i porodičnih naknada korisnika prava boračko-invalidske zaštite za period septembar – decembar 2020. godine, u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i za korisnike prava boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6.4.1992. godine, u skladu sa propisima iz člana 69. stav 2 . Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Ovakav koeficijent predstavlja povećanje za 2,07 posto, odnosno planirano povećanje za period septembar – decembar 2020. godine iznosi oko 1.746.400 KM, te uz primjenu osnovice od 867,50 KM, treba da obezbijedi mjesečne isplate invalidnina za ovaj period, u iznosima koji su u skladu sa odobrenim Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu.

Utvrđen je i koeficijent 1 (jedan) za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za period septembar – decembar 2020. godine. Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđene osnovice za mjesečne novčane naknade u 2020. godini, bit će utvrđena visina mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za period septembar – decembar 2020. godine.

Ovaj koeficijent, također, predstavlja povećanje za 2,07 posto za period septembar – decembar 2020. godine, odnosno povećanje za oko 102.800 KM, te uz primjenu obračunske osnovice od 641,66 KM, treba da obezbijedi mjesečne isplate naknada za ovaj period u iznosima koji su u skladu sa odobrenim Budžetom FBiH za 2020. godinu.

Isti koeficijent utvrđen je i za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli – septembar 2020. godine (treći kvartal) u okviru Tekućeg transfera pojedincima – Transfer za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada, utvrđenog Budžetom FBiH za 2020. godinu. Visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade bit će utvrđena na osnovu ovog koeficijenta i iznosa utvrđenog u članu 22. stav (1) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Vezane vijesti

TUZLA