Borba protiv korupcije je prioritet za Bosnu i Hercegovinu

Borba protiv korupcije je prioritet za Bosnu i Hercegovinu

Autor: -

Danas je u Sarajevu završena dvodnevna radionica o saradnji tužilaštava i policijskih tijela pod nazivom „Procjena trenutnog stanja i identifikovanje područja za moguće unapređenje“, koju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru projekta kojeg podržavaju vlada Švicarske i vlada Norveške „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, a u saradnji sa Instrumentom Evropske komisije za tehničku podršku razmijene informacija (TAIEX).

Svrha ove radionice je bila da se izvrši procjena nivoa saradnje između tužilaštava i policije, naročito u procesuiranju predmeta krivičnih djela korupcije i privrednog kriminala, kao i da se definišu moguća područja budućeg unapređenja saradnje između tužilaštava i policijskih tijela.

Uvodnim obraćanjem konferenciju su otvorili potpredsjednica VSTV-a BiH Jadranka Lokmić-Misirača i šef Odjela za vladavinu prava Ureda specijalanog predstavnika Evropske unije u BiH (EUSR) Richard Wood.

Potpredsjednica Lokmić-Misirača se zahvalila Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, koja je putem TAIEX-a podržala radionicu. Dodala je da VSTV BiH nastoji kontinuirano jačati kapacitete domaćeg pravosuđa za borbu protiv korupcije, privrednog i organizovanog kiminala i nastavlja odgovorno ispunjavati svoju ulogu u pravosudnom sistemu. „Ova borba je prioritet za Bosnu i Hercegovinu, za VSTV i pravosudne institucije i sve građane Bosne i Hercegovine. Radionica je primjer odlučnosti da zajedno sa predstavnicima tužilaštava i agencija za provođenje zakona unaprijedimo vlastito znanje za borbu protiv različitih vidova kriminala, pa i onih najsloženijih poput organizovanog kriminala i korupcije.“, naglasila je potpredsjednica VSTV-a.

Šef EUSR-ovog Odjela za vladavinu prava Richard Wood je u svom uvodnom izlaganju rekao: „TAIEX-ova radionica je jedna od mnogih vidova podrške koju Evropska unija pruža BiH u razmjeni stručnog znanja iz EU. Vlasti moraju osigurati da bolje sarađuju od onih koji su na pogrešnoj strani zakona. Mnoga unapređenja su zasigurno postignuta na polju uobičajene, svakodnevne delinkvencije, a sada je pravo vrijeme da se razmotri i saradnja vezana za konkretne oblike kriminala kao što su korupcija, terorizam i privredni kriminal. Zbog toga će stručnjaci iz EU na ovoj radionici  dati savjete i podijeliti svoja iskustva u obavljanju  istraga u konkretnim slučajevima kriminala.“

 

 

Tokom radionice predstavljeni su pozitivni primjeri i najbolje prakse saradnje tužilaca i policije iz zemalja članica Evropske unije ( Hrvatske, Austrije, Italije i Slovenije ) kao i primjeri iz domaće prakse.