Brigadirke i brigadiri obilježili 40 godina Omladinske radne akcije „Aerodrom Tuzla 1979“

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Sa sjetom u očima i emocijama koje nisu mogli sakriti na licima, brigadiri i brigadirke danas su se prisjetili vremena kada su, postajali dijelom Omladinske radne akcije. Prije tačno 40 godina, počeli su graditi tuzlanski aerodrom, za koji, kako kažu danas zna cijeli svijet. Radna akcija organizovala se u ljetnjem periodu i trajala je od 30. juna do 28. avgusta 1979. godine. Te godine Tuzla je dala sedam brigada, što je u konačnici iznosilo oko 500 ljudi.

“Drugačija su tada vremena bila, jer su ljudi vjerovali u bolju budućnost. Gradili su svoju državu i voljeli su svoju državu. Ako bi analizirali vidjeli bismo šta je svim tim rukama napravljeno u bivšoj državi. Danas nema tog odnosa prema državi, nema tog patriotizma prema državi sve je vezao za neki materijalni interes” – naglasio je Adi Rifatbegović, predsjednik Organizacionog odbora.

Sa ašovima, lopatama i omladinskom željom, omladinci su te godine stvarali čuda. Čuda koja danas dan ne mogu proizvesti nikakve mašine. Prvi veliki objekat koji je u bivšoj Jugoslaviji izgrađen omladinskim dobrovoljnim radom je željeznička pruga od Brčkog do Banovića u dužini od 90 km. Omladinska radna akcija na izgradnji ove pruge počela je 1.maja 1946, u izgradnji je učestvovalo 62.268 mladih ljudi. Pruga je izgrađena 7. novembra 1946. i to prije zadanog roka.


“Danas se kaže da to čak ni ova mehanizacija ni svi javni istemi ne mogu ni okrečit što je urađeno. Malo karikiramo, ali sigurno je danas drugačija situacija i drugačije okolnosti. Mlade bi ljude trebalo angažovati na drugačiji način, ima bezroj načina koji bi omladini bili interesantni” – istakao je Rafo Jozić, član Organizacionog odbora.

Ono što se moglo naučiti na radnim akcijama, danas je teško objasniti mladima. Teško je objasniti i to da se dobrovoljnim radom iskazivala ljubav prema domovini, i da ništa nije bilo teško. Da se tim radom postajalo čovjekom.

“Najviše se radilo na izgradnji ljubavi, osjećaja mladosti, drugarstva. Akcija je učila omladinca da rano ustaje, da napravi krevet, da se umije, da mora jesti ono što mu je pripremljeno, nije bilo maminih želja. Na radu su se borili ravanopravno sa svim brigadirkama i brigadirima u što većem učinku radom” – kazao je Latif Karahmet, brigadir.

Kada su organi javne vlasti  Tuzlanskog kantona osnovali javno preduzeće Međunarodni aerodrom Tuzla i počeli sa funkcionalnim uređenjem civilnog aerodroma za letove putničkih aviona, svi učesnici Omladinske radne akcije Aerodrom Tuzla bili su ponosni na tu okolnost i na svoj mladalački doprinos stvaranju uslova za civilni aerodrom Dubrave-Tuzla.