22.8 C
Tuzla
01.10.2023.

Broj nezaposlenih u novembru manji za četiri hiljade u odnosu na oktobar

Na dan 30.11.2021. u Bosni i Hercegovini je bilo 378.079 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 4.269 osoba ili 1,12%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 217.947 ili 57,65% su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 35.175 osoba ili 8,51%. U odnosu na početak pandemije Covid-19, nezaposlenost se smanjila za 24.809 osoba ili 6,16%.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 3.079 osoba (1,01%), u Republici Srpskoj za 1.001 osobu (1,4%) i u Brčko distriktu BiH za 189 osoba (3,01%).

Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.11.2021. godine je slijedeća:

NKV 102.096 ili 27,00%, od toga 42.081 (26,28%) muškarac i 60.015 (27,54%) žena;

PKV-NSS 6.030 ili 1,59%, od toga 2.949 (1,84%) muškaraca i 3.081 (1,41%) žena;

KV 119.185 ili 31,52%, od toga 62.627 (39,11%) muškaraca i 56.558 (25,95%) žena;

VKV 1.254 ili 0,33%,  od toga 1.021 (0,64%) muškarac i 233 (0,11%) žene;

SSS 109.178 ili 28,88%, od toga 39.278 (24,53%) muškaraca i 69.900 (32,07%) žena;

VŠS 6.670 ili 1,76%, od toga 2.299 (1,44%) muškaraca i 4.371 (2,01%) žena;

VSS 33.666 ili 8,90%, od toga 9.877 (6,17%) muškaraca i 23.789 (10,92%) žena.

U novembru je brisano ukupno 20.893 osobe sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 9.991 žena. Od ovog broja zaposleno je 9.494 osobe, od čega 5.042 žene.

Istovremeno je za 8.330 osoba prestao radni odnos, od čega 4.227 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.507 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2021. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 826.286, a od toga je 361.285 žena. U odnosu na septembar 2021. godine broj zaposlenih osoba nije se mijenjao, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,1%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za oktobar 2021. godine iznosila je 31,6% i u odnosu na septembar 2021. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.

Vezane vijesti

POSLJEDNJE DODANO