Broj umjetnina za kojima se traga u BiH povećan na 180

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Centar protiv krijumčarenja umjetninama iz Tuzle protekle sedmice je proširio bazu podataka nestalih umjetnina, te je njihov broj sa dosadašnjih 108 povećan na 180. Radi se o ukradenim eksponatima Muzeja istočne Bosne koji su nestali 2012. godine i za koje je podnesena krivična prijava.

Kao izuzetno plodno tlo za krijumčarenje umjetnina zbog geopolitičkog položaja i politički kompleksne organizacije vlasti, Bosna i Hercegovina je visoko na listi zemalja jugoistočne Evrope na čijem području se, prema podacima Interpola, na svjetskom nivou realizira 6,3 posto te vrste ilegalne trgovine.

Direktor Centra protiv krijumčarenja umjetninama Dženan Jusufović govoreći o Muzeju istočne Bosne, da je riječ o ukupno 72 eksponata u njegovom vlasništvu, u okviru Etnološkog odjeljenja, koji spadaju u grupu vatrenog oružja (puške, pištolji), hladnog oružja (bajoneti), posuda za pripremu i serviranje hrane (kazani, tanjiri, sahani, mangale) i ukrasnih predmeta (svijećnjaci) napravljenih od bakra, mesinga i željeza.

Podsjetio je da su se do sada u bazi podataka nalazili podaci o 109 nestalih djela iz kolekcija Međunarodne galerije portreta Tuzla, Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine i privatne kolekcije Damirke i Envera Mulabdića.

Pronađeno jedno umjetničko djelo

Jusufović je istakao da je u decembru 2018. godine pronađeno jedno umjetničko djelo, autora Mire Zovke koje se nalazilo u njihovoj bazi, kao i u Interpolovoj bazi podataka te da je vraćeno Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla.

Na taj način, dodao je, baza podataka je povećana sa 108 za 72 predmeta, što čini ukupan broj od 180 umjetnina za kojima se traga.

Na crnom tržištu se nalaze različite vrste umjetničkih djela, arheoloških eksponata, rijetkih rukopisa, a Jusufović naglašava da se istovremeno vrše ilegalna iskopavanja na arheološkim lokalitetima, čime se povećava obim ilegalne trgovine.

– U BiH se između ostalog vrše ilegalna iskopavanja fosilnih nalaza, kljova mamuta, karbonizirana jaja nekih životinja i drugi vrijedni paleontološki nalazi koji se prodaju na međunarodnom crnom tržištu, o čemu je obaviještena Agencija za istrage i zaštitu BiH – pojasnio je.

Jusufović je naglasio da se određeni broj djela iz privatne kolekcije Envera Mulabdića, a koja ujedno imaju status nacionalnog spomenika BiH, nalaze na teritoriji Srbije o čemu postoje saznanja koja se od februara 2018. godine nalaze i na Interpolovoj stranici nestalih umjetnina.

Također je naveo i slučaj da su u septembru 2018. godine putem diplomatske pošte dostavljena Ministarstvu vanjskih poslova BiH 44 djela Božidara Jakca koja su bila anonimno predata Ambasadi BiH u Beogradu 2016. godine, nestala u toku rata. Napomenuo je da djela trebaju biti vraćena legalnom vlasniku Muzeju drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu.

Jusufović kaže da cijene ukradenih djela variraju u zavisnosti od starosti predmeta, materijala od kojeg je izrađen, simbolike, autora, vremena nastanka i slično. Da se radi o unosnom biznisu potvrdio je podatkom da se ilegalna trgovina umjetninama i kulturnim dobrima svrstava u sam vrh ilegalnih aktivnosti pored preprodaje narkotika, oružja i trgovine ljudima. 

– Naše agencije ozbiljno shvataju ovu problematiku i provode značajne aktivnosti što su i u obavezi, s obzirom na to da je BiH potpisnik nekoliko međunarodnih konvencija koje je obavezuju da postupa u skladu sa zaštitom kulturnih dobara – kazao je.

Interpol BiH je, dodao je Jusufović, također proširio bazu podataka nestalih umjetnina koju je u budućnosti potrebno nastaviti dopunjavati, imajući u vidu da postoji veliki broj prijava nestalih umjetnina koje su nestale u ratu i poslije rata.

Centar protiv krijumčarenja umjetninama od osnivanja 2014. godine do danas kontinuirano radi na različitim aktivnostima: obuke, edukacije, preporuke, izložbe i saradnje sa institucijama i pojedincima s ciljem podizanja svijesti javnosti o značaju tog problema.

Pored dvije interdisciplinarne konferencije 2015. i 2018. godine na kojima su donesene preporuke i zaključci s ciljem poboljšanja djelovanja zainteresovanih osoba za borbu protiv ilegalne trgovine umjetninama i kulturnim dobrima, Centar je organizirao i edukacije za sudije i tužioce u saradnji sa JU Centrom za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) Federacije BiH tokom 2016. i 2017. godine.

Jusufović je posebno istakao podršku francuske ambasade u BiH pri realizaciji mnogih projekata, s kojom je potpisan Protokol o saradnji za 2019. godinu, kao i sa Misijom OSCE-a u BiH također za ovu godinu.

Dodao je da je Centar protiv krijumčarenja umjetninama objavio nekoliko alata s ciljem povećanja sigurnosti u privatnim i javnim kolekcijama. Posebno je istaknuo Deskriptivnu karticu za umjetnine, Uputstvo za fotografisanje umjetnina i vrijednih predmeta i Krađa u muzejima – Preventivne mjere u slučaju krađe, što je također realizovano uz podršku francuske ambasade u BiH.

Zaključio je da je jedna od važnijih aktivnosti tog centra bila izrada baze podataka nestalih/ukradenih djela prema postojećim prijavama nadležnim policijskim službama, a čiji je cilj omogućavanje lakšeg pronalaska ukradenih umjetnina i pokretnih kulturnih dobara te njihovog vraćanja legalnim vlasnicima.

Centar protiv krijumčarenja umjetninama pružio je stručnu pomoć u predmetima u saradnji s tužilaštvima i sudovima, a saradnja u oblasti edukacije ostvarena je sa Graničnom policijom BiH, Upravom za indirektno oporezivanje BiH, Ministarstvom sigurnosti BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Interpolom, UNESCO-om, muzejima, galerijama, privatnim kolekcionarima, kao i međunarodnim i domaćim ekspertima u toj oblasti. U 2019. godini u pripremi su radionice za CEST RS-a, kao i nekoliko projekata u saradnji sa međunarodnim organizacijama.

Izvor: (RTV Slon/Fena)