22 C
Tuzla
12.08.2022.

Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama u FBiH za 2021. godinu iznosi 25.193 KM

Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama (prvi rezultati) u Federaciji BiH za 2021. godinu iznosi 25.193.679 hiljada KM i nominalno je veći za 13,2% u odnosu na 2020. godinu.

Realni rast BDP-a u 2021. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi 8,0%.

Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010 značajan realni rast bruto dodane vrijednosti u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu zabilježen je u područjima djelatnosti:

– Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (N) 18,7%
– Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
(hotelijerstvo i ugostiteljstvo) (I) 16,6%
– Prerađivačka industrija (C) 16,1%
– Informacije i komunikacije (J) 14,5%
– Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih vozila i motocikala (G) 12,9%

Realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u sljedećim područjima
djelatnosti:
– Vađenje ruda i kamena (B) 15,3%
– Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (A) 7,2%
– Javna uprava i odbrana/obrana;
obavezno/obvezno socijalno osiguranje (O) 0,3%

POSLJEDNJE DODANO