”Budi ponosan, prepoznaj domaće”: Od 10 KM potrošenih na domaći proizvod osam...

”Budi ponosan, prepoznaj domaće”: Od 10 KM potrošenih na domaći proizvod osam ostaje u BiH

Autor: -

Projekat kampanje ”Budi ponosan, prepoznaj domaće” predstavljen je privrednicima u Gradačcu i Srebeniku. U okviru projekta još jednom je naglašeno da, dd 10 potrošenih KM na domaći proizvod u BiH ostaje osam KM, dok nakon kupovine uvezenog proizvoda ostanu samo dvije KM. Samo domaća proizvodnja odnosno svjesnost bh. građana svih dobi da trebaju kupovati domaći proizvod, dovode do novih zapošljavanja, pune penzioni fond, omogućuju adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

Vlada Tuzlanskog kantona i kantonalni premijer, Bego Gutić podržali su ovu četveromjesečnu kampanju koja je nekomercijalnog karaktera. Prva evaluacija predviđena je već za sredinu januara sljedeće godine. Uključujući Srebrenik i Gradačac, do sada je kampanja prezentirana u sedam od ukupno trinaest općina našeg kantona. Organizatori kampanje ”Prepoznaj domaće, budi ponosan” pozivaju privrednike, ali i sve građane Tuzlanskog kantona da se pridruže ovoj, svojevsrnoj edukativnoj akciji, jer se njome ne štiti samo proizvođač, nego i potrošač. To su prepoznali i privrednici ove dvije općine, pa su obećali da će podržati kampanju.

Kampanjom će se podizati svijest građana o korisnosti kupovine domaćih proizvoda, jačati veze kompanija sa Vladom TK kroz direktni dijalog i otvaranje dodtanih kontakt mogućnosti, povezati poduzetništvo i akademska zajednica, kreirati pozitivan poslovni ambijent i vratiti povjerenje građanima u vlastitu državu. Među strateškim ciljevima kampanje jesu: samoodrživost i razvoj domaćih kompanija odnosno povećanje njihove konkurentnosti na evropskom putu.