Budžet grada Gračanica za narednu godinu 13,3 miliona KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Gračanica koja je održana u četvrtak, vijećnici su prihvatili Nacrt Budžeta grada Gračanica za 2020. godinu.

U 2020. godini Budžet grada Gračanica je prema Nacrtu planiran u iznosu od 13.301.694 KM.

Nakon što je gradonačelnik Gračanice dao obrazloženje o predloženom Nacrtu, Nacrt je prihvaćen sa jednim glasom sudržan. Zaključak je bio da se Nacrt Budžeta grada Gračanica za 2020. godinu stavlja na javnu raspravu do 6. decembra.