Bukvarević: Kroz primjenu zakona borcima pružiti zapošljavanje i naknadu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je sa kantonalnim resornim ministrima i predstavnicima boraca održao sastanak o implementiranju Zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica, koji je ovog mjeseca stupio na snagu u Federaciji BiH.

Konstatovano je da je do danas oko 13.000 demobilisanih branilaca podnijelo zahtjev za ostvarivanje egzistencijalne naknade sa nivoa Federacije.

Bukvarević očekuje da bi polovinom septembra trebala biti obrađena prva grupa zahtjeva i rješenja koja su stigla iz općinskih službi.

– Zaključili smo da uputimo zahtjev prema kantonalnim vladama da pokrenu inicijativu prema kantonalnim zavodima za zapošljavanje da se u programima za zapošljavanje za 2020. godinu posebno obuhvate demobilisani branioci mlađi od 57 godina, a koji su radno sposobni i da se za te namjene obezbijede adekvatna sredstva u zavodima za zapošljavanje – rekao je Bukvarević.

Drugi zaključak se odnosi na član 20 Zakona, po kojem kantoni kroz izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica trebaju predvidjeti egzistencijalnu novčanu naknadu prioritetno za demobilisane branioce koji su oboljeli od teških bolesti.

Bukvarević je sugerisao da se te zakonske izmjene urade do kraja ove godine i predvide sredstva u budžetu za 2020. godinu.

Također, kantoni su obavezni sagledati sve mogućnosti za pomoć i drugim braniocima koji su mlađi od 57 godina.

Na današnjem sastanku dogovoreno je da kantonalna ministarstva intenziviraju unošenje podataka u Jedinstveni registar branilaca i članova njihovih porodica.

– Osim toga, utvrdili smo da ćemo u narednim danima obići svih deset kantona kako bi o implementiranju Zakona i dinamici rješavanja otvorenih pitanja razgovarali direktno sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti, kao i predstavnicima boračkih udruženja, saveza  i koordinacija – dodao je Bukvarević.

Nakon sastanka predsjednik Saveza boraca FBiH Sabahudin Ramić kazao je da su borci zadovoljni što će resorno ministarstvo u naredne četiri sedmice posjetiti deset kantonalnih ministarstava.

To će biti prilika da se razmotre situacije poput one da u svim kantonima nisu isti zakoni o dopunskim pravima demobilisanih boraca, jer u nekima imaju sedam,osam prava, dok u drugim imaju više od 30 prava.

– Naravno da su pojedini ministri zbog toga izrazili bojaznost – poručio je Ramić, te izrazio nadu  da će kantoni iznaći način da pomognu borcima, jer u Federaciji ih ima više od 11.500  sa teškim bolestima, kao što je karcinom.

Izvor: RTV Slon/FENA/