Bukvarević: Objavljen je jedinstveni registar boraca, i borci su zadovoljni

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 
Ispunjen je i jedan od tri glavna zahtjeva demobilisanih boraca, a to je i javno objavljivanje jedinstvenog boračkog registra.
Registru možete pristupiti putem stranice resornog ministarstva.

“U skladu sa Zakonom o pravima demobilisanih boraca, obaveza Federalnog ministarstva za pitanja boraca je da u roku od 60 dana od objavljivanja zakona javno objavimo registar. Znamo da je Zakon objavljen 8.augusta, dakle 8.oktobra smo imali obavezu da na web stranici Federalnog ministarstva postavimo i objavimo jedinstveni registar branilaca i pripadnika Oružnah snaga i korisnika  boračko-invalidske zaštite u FBiH. Federano ministarstvo za pitanja boraca odradilo je prvi korak, a drugi dio se odnosi na dio koji će biti u roku od šest mjeseci u kome će se dopuniti ko je bio u borbenom dijelu, a ko je bio u pozadinskim jedinicama. Time ćemo ispoštovati zahtjeve boraca i ono što sam ja dobio povratnu informaciju od predsjednika Saveza boraca FBiH i predstavnika boraca u radnoj grupi, oni su zadovoljni sa ovim što je Ministarstvo uradilo zadovoljni i smatraju da smo svoj dio posla ispunili, i nastavit ćemo raditi na ovom projektu” – kazao je Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Federalno ministarstvo odbrane raspolaže informacijama da se u registru nalaze pripadnici OS koji su bili pripadnici od jednog dana do ukupnog iznosa.

“U registru se nalazi 593 hiljade ljudi ljudi koji su bili pripadnici Armije RBiH, HVO-a, MUP-a RBiH i drugih jedinica. Ispoštovali smo ono što je rekao zakon i pravilnik o objavi. Dostupni su ime i prezime, datum rođenja, dani učešća u ratu i kojoj kompnenti su pripadali, bez JMBG. Ljudi koji se bave tim poslom su rekli da su to naše mogućnosti kako ne bismo ugrozili druge procese”, dodao je Bukvarević.